Przejdź do treści
BIAŁYSTOK: PRZYGOTOWANIA DO  STAŻY ZAWODOWYCH

BIAŁYSTOK: PRZYGOTOWANIA DO STAŻY ZAWODOWYCH

Logotyp Erasmus+ oraz OHP

Uczestnicy Hufca Pracy z Białegostoku, wytypowani do udziału w stażach zawodowych w ramach projektu „Nowe perspektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych” współfinansowanego z programu Erasmus+, aktywnie przygotowują się do wyjazdu.

Już w lutym grupa cukiernik/kucharz wyjeżdża do ośrodka szkoleniowego we Frankfurcie nad Odrą, a w marcu kolejna grupa o profilu mechanik pojazdów samochodowych uda się do Brandenburgii. Na obecnym etapie poza weryfikacją i kompletowaniem wymaganej dokumentacji, trwa intensywny kurs języka niemieckiego. Młodzi adepci nabywają nowych podstawowych umiejętności językowych w zakresie komunikacji, ale również poznają słownictwo i zwroty zawodowe oraz historię, zwyczaje i ciekawostki o regionach do których wyjeżdżają. Zajęcia z niemieckiego są różnorodne, lektor wykorzystuje wielorakie środki i metody, przez co aktywizuje i pobudza zainteresowanie uczestników.

Wprost proporcjonalnie do zbliżających się terminów wyjazdów rozpala się atmosfera oczekiwania. Dla większości jest to pierwszy wyjazd za granicę dlatego pojawiania się również bardziej lub mniej skrywana niepewność. Jednak wsparcie grupy oraz naturalna ciekawość świata zdecydowanie rozwiewa te obawy. Obecnie wszyscy uczestnicy zgodnie deklarują gotowość do wyjazdu.

Autor: Jolanta Powichrowska, Komendant HP
Fot.: Katarzyna Kruszewska, Wychowawca HP