Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

REJONOWY OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO MŁODZIEŻY

Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży -  z dniem 01.09.2011 r. przy Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku został utworzony Rejonowy Ośrodek Szkolenia Zawodowego Młodzieży z siedzibą w Białymstoku. ROSZM kontynuuje zadania realizowane przez Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Białymstoku (założony w 1996 roku)

ROSZM w Białymstoku
ul. Ciepła 40
15-472 Białystok
tel./fax: 85 651 61 87
e-mail: roszm.bialystok@ohp.pl

Celem działalności ROSZM jest tworzenie dla młodzieży (w szczególności bezrobotnej, poszukującej pracy, absolwentów OHP oraz osób bezrobotnych) możliwości zdobycia podnoszenia i doskonalenia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych.

Do podstawowych zadań realizowanych przez ROSZM w szczególności należą:

 • diagnozowanie lokalnego rynku pracy w zakresie zapotrzebowania na określoną ofertę szkoleń,
 • organizowanie szkoleń zawodowych oraz szkoleń doskonalących odpowiadających potrzebom na rynku pracy,
 • tworzenie oraz realizowanie projektów o charakterze szkoleniowym współfinansowanych przez Unię Europejską,
 • współpraca z Centrami Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w zakresie właściwego przygotowania młodzieży OHP do planowania swojej ścieżki zawodowej.

OFERTA SZKOLENIOWA

ROSZM w Białymstoku posiada bogate doświadczenie w zakresie realizacji szkoleń przygotowujących do pracy w różnych zawodach. Programy szkoleń oparte są o modułowe programy szkolenia zawodowego MPiPS. Do dyspozycji ROSZM pozostają profesjonalnie wyposażone sale dydaktyczne oraz warsztaty do ćwiczeń praktycznych mieszczące się w Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.

Od lipca 2011 r., ROSZM w Białymstoku współpracuje z Ośrodkiem Szkolenia Zawodowego w Mińsku Mazowieckim (dawny Ośrodek Centralnego Kształcenia Maszynistów w Mińsku Mazowieckim) w zakresie realizacji szkoleń operatorów maszyn.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia zgodne z §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

Zapraszamy do udziału w kursach realizowanych przez ROSZM

KURSY BUDOWLANE:

 • Robotnik ogólnobudowlany
 • Technolog robót wykończeniowych
 • Malarz – tynkarz
 • Dekarz
 • Brukarz
 • Glazurnik – posadzkarz
 • Docieplanie budynków

GASTRONOMICZNE:

 • Barman – kelner
 • Kucharz małej gastronomii
 • Pomocnik kucharza
 • Przygotowanie pizzy
 • Dekoracja potraw

KOMPUTEROWE:

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych
 • Podstawy obsługi komputera

OBSŁUGA BIURA:

 • Pracownik sekretariatu / asystentka dyrektora
 • Pracownik kadr i płac

KRAWIECKIE:

 • Gorseciarstwo
 • Szycie pościeli
 • Szycie patchworków

FRYZJERSKO – KOSMETYCZNE:

 • Fryzjer męski – kurs podstawowy
 • Fryzjer damski – kurs podstawowy
 • Wizaż / makijażystka

JĘZYKOWE:

 • Język angielski – poziom podstawowy

HANDLOWO – USŁUGOWE:

 • Nowoczesny sprzedawca
 • Handlowiec
 • Magazynier z obsługą wózka jezdniowego
 • Obsługa kas fiskalnych i urządzeń peryferyjnych

DORADZTWO ZAWODOWE:

 • Aktywizacja zawodowa
 • Poradnictwo indywidualne
 • Warsztaty interpersonalne

INNE:

 • Bukieciarz
 • Masaż sportowy i klasyczny
 • Opiekun osób starszych
 • Wychowawca kolonijny
 • Kursy BHP dla stanowisk robotniczych, administracyjno – biurowych oraz dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

PRZY WSPÓŁPRACY Z OSZ MIŃSK MAZOWIECKI - OBSŁUGA MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH:

 • Koparki jednonaczyniowe
 • Ładowarki jednonaczyniowe
 • Spycharki
 • Równiarki
 • Koparko – ładowarki
 • Walec drogowy

OBSŁUGA MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH:

 • Zagęszczarki i ubijaki wibracyjne
 • Przecinarki do nawierzchni dróg
 • Piły mechaniczne do ścinki drzew
 • Narzędzia udarowe ręczne

KURSY Z WOLNEGO WYBORU (płatne)