Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

PROGRAM GWARANCJE DLA MŁODZIEŻY

Wiedza Edukacja Rozwój Unia Europejska

„Gwarancje dla młodzieży” to program Unii Europejskiej na rzecz zwalczania bezrobocia wśród młodzieży, skierowany do osób w wieku poniżej 25 roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalsze kształcenie, przyuczenia do zawodu lub staż w ciągu czterech miesięcy od zakończenia kształcenia formalnego lub utraty pracy.

Projekt realizowany w Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP, w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży", w roku 2019:

"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" – kontynuacja

Projekty realizowane w latach poprzednich w ramach programu "Gwarancje dla młodzieży":

"Stawiam na przyszłość"

"Od szkolenia do zatrudnienia - EFS"

"Akcja aktywizacja - EFS"

"Pomysł na siebie" (15-17 lat)

"Równi na rynku pracy" (18-24 lata)

"Obudź swój potencjał" (18-24 lata)