Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ

Skład Rady Programowej Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku:

 1. Bohdan Józef Paszkowski - Wojewoda Podlaski i Przewodniczący Rady
 2. Emilia Karwowska - Wojewódzki Komendant OHP, Wiceprzewodniczący Rady
 3. Beata Pietruszka - Podlaski Kurator Oświaty
 4. Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
 5. Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo
 6. Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka
 7. Andrzej Duda - Burmistrz Miasta Kolna
 8. Janusz Sławomir Mieczkowski - Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży
 9. podinsp. Maciej Zakrzewski - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
 10. ppłk Jarosław Kowalewski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach
 11. ppłk Tomasz Żyłka - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Łomży
 12. płk Piotr Kondraciuk - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku
 13. kpt. dr Mariusz Kuryłowicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku
 14. ppłk Zbigniew Jankowski - Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
 15. Andrzej Rzepniewski - Kurator Okręgowy Sądu
 16. Grażyna Surawska - Kierownik Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Grajewie przy Sądzie Rejonowym w Grajewie
 17. Sylwester Zawadzki - Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
 18. Jacek Hordejuk - Dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
 19. Katarzyna Parczewska - Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku
 20. Zdzisław Wilczko - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
 21. Eugeniusz Wiśniowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej "Syriusz" w Wasilkowie i Branżowej Szkoły I Stopnia "Syriusz" w Wasilkowie