Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

SKŁAD RADY PROGRAMOWEJ

Skład Rady Programowej Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku:

1. Bohdan Józef Paszkowski - Wojewoda Podlaski i Przewodniczący Rady
2. Adam Krzysztof Romatowski - Wojewódzki Komendant OHP, Wiceprzewodniczący Rady
3. Emilia Karwowska - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP, Sekretarz Rady
4. Beata Pietruszka - Podlaski Kurator Oświaty
5. Rafał Rudnicki - Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku
6. Dariusz Latarowski - Burmistrz Miasta Grajewo
7. Jerzy Sirak - Burmistrz Miasta Hajnówka
8. Andrzej Duda - Burmistrz Miasta Kolna
9. Janusz Sławomir Mieczkowski - Dyrektor Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZDZ w Łomży
10. nadkom. Maciej Zakrzewski - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku
11. płk dr inż. Zbigniew Redziak - Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku
12. ppłk Jarosław Kowalewski - Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Suwałkach
13. mjr Marek Dziemiańczuk - Szef Wydziału Rekrutacji w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Łomży
14. płk Piotr Kondraciuk - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Białymstoku
15. por. dr Mariusz Kuryłowicz - Dyrektor Zakładu Karnego w Białymstoku
16. ppłk Adam Kozioł - Dyrektor Zakładu Karnego w Czerwonym Borze
17. Andrzej Rzepniewski - Kurator Okręgowy Sądu
18. Grażyna Surawska - Kierownik Ośrodka Kuratorskiego Nr 1 w Grajewie przy Sądzie Rejonowym w Grajewie
19. Sylwester Zawadzki - Prezes Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
20. Jacek Hordejuk - Dyrektor Biura Izby Rzemieślniczej i Przedsiębiorczości w Białymstoku
21. Katarzyna Parczewska - Dyrektor Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku
22. Zdzisław Wilczko - Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku
23. Zbigniew Kania - Prezes Podlaskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej
24. Eugeniusz Wiśniowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej "Syriusz" w Wasilkowie i Branżowej Szkoły I Stopnia "Syriusz" w Wasilkowie