Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

KURSY ZAWODOWE

Kursy zawodowe realizowane są przez Młodzieżowe Centrum Kariery w Hajnówce.

Podstawowy Kurs obsługi komputera

Czas trwania kursu: 25 godzin
Koszt kursu: 200 zł/ osobę
Termin: II, III i IV kwartał - w przypadku zebrania grupy 10 osób

Ramowy program kursu: 

1. Budowa komputera.

2. Praca w środowisku Windows.

3. Obsługa pakietu MS Office:

 • zapoznanie z edytorem tekstów MS Word,
 • zapoznanie z podstawowymi funkcjami MS Excel.

4. Korzystanie z programu do obsługi poczty elektronicznej.

5. Obsługa Internetu.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia zgodne z §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Kurs Excel poziom podstawowy

Czas trwania kursu: 16 godzin
Koszt kursu: 100 zł/ osobę
Termin: II, III i IV kwartał - w przypadku zebrania grupy 10 osób 

Ramowy program kursu: 

1. Uruchamianie aplikacji.

2. Postać dokumentu, wygląd ekranu.

3. Poruszanie się po arkuszu, adresowanie komórek.

4. Menu programu.

5. Arkusz programu Excel:

 • wstawianie i używanie arkuszy,
 • formatowanie danych,
 • formatowanie kolumn, wierszy, komórek.

6. Operacje na arkuszach:

 • wpisywanie i kopiowanie danych,
 • wypełnianie obszarów seriami danych,
 • korzystanie w prostych funkcji,
 • wstawianie formuł,
 • przenoszenie i kopiowanie formuł,
 • operacje na danych w formatach daty i czasu.

7. Operacje na wielu arkuszach.

8. Tworzenie i formatowanie wykresów.

9. Drukowanie dokumentów.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia zgodne z §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Kurs MS Word poziom podstawowy

Czas trwania kursu: 20 godzin
Koszt kursu: 100 zł/ osobę
Termin: II, III i IV kwartał - w przypadku zebrania grupy 10 osób 

Ramowy program kursu: 

Podstawowe operacje MS Word:

 • wstęp,
 • okna dialogowe,
 • paski narzędzi,
 • widok dokumentu,
 • pisanie dokumentu,
 • zapisywanie i otwieranie dokumentu.

2. Formatowanie tekstu:

 • formatowanie czcionki,
 • formatowanie akapitu.

3. Tworzenie i formatowanie tabel.

4. Praca z obiektami – tworzenie, wstawianie i formatowanie.

5. Drukowanie dokumentu.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia zgodne z §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Szkolenia BHP okresowe 

Czas trwania kursu: 8-16 godzin.
Koszt kursu:

 • 70 zł/osobę dla stanowisk robotniczych i administracyjno-biurowych,
 • 120 zł/osobę dla stanowisk kierowniczych.

Termin: regularnie w momencie zebrania grupy

Ramowy program kursu zgodnie z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.


Osługa kas fiskalnych

Czas trwania kursu: 15 godzin.
Koszt kursu: 150 zł/ osobę.
Termin: II, III i IV kwartał - w przypadku zebrania grupy 10 osób 

Ramowy program kursu: 

 1. Przepisy prawne dot. fiskalizacji.
 2. Podstawowe pojęcia fiskalne.
 3. Budowa i obsługa kasy fiskalnej.
 4. Programowanie kasy fiskalnej.
 5. Zmiana trybów pracy.
 6. Sprzedaż przy użyciu kodów PLU.
 7. Szybka sprzedaż.
 8. Sprzedaż i zwrot opakowań.
 9. Automatyczne wyliczanie reszty. 
 10. Zakończenie paragonu przy użyciu różnych form płatności.
 11. Stornowanie na paragonie.
 12. Udzielanie rabatu i dodawanie narzutu,
 13. Raportowanie
 14. Programowanie kasy.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia zgodne z §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).


Profesjonalna sekretarka

Czas trwania kursu: 35 godzin.
Koszt kursu: 250 zł/ osobę.
Termin: II, III i IV kwartał - w przypadku zebrania grupy 10 osób 

Ramowy program kursu: 

1. BHP na stanowisku pracy

2. Podstawowy działania biura

3. Wyposażenie i urządzenia techniki biurowej – obsługa sprzętu biurowego

4. Zadania sekretariatu:

 • współpraca z przełożonym,
 • przyjmowanie interesantów,
 • przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych,
 • inne prace wykonywane w sekretariacie.

5. Organizacja obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji.

6. Ewidencja, archiwizacja dokumentów.

7. Obsługa komputera

8. Techniki sporządzania różnych dokumentów biurowych.

9. Podstawowe zagadnienia prawa pracy

10. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia.

11. Czas pracy.

12. Rozliczanie podróży służbowych.

13. Obowiązki pracownika i pracodawcy.

Uczestnicy kursu otrzymają zaświadczenia zgodne z §18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).