Przejdź do treści

KOMENDA WOJEWÓDZKA - DANE TELEADRESOWE

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

Nasz adres:
ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok
tel.: 85 651 61 87
fax: 85 651 61 87
e-mail: podlaska@ohp.pl
Strona BIP: www.podlaska-bip.ohp.pl

Godziny pracy:
7:45 - 15:45

WOJEWÓDZKI KOMENDANT - Adam Krzysztof Romatowski

ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO KOMENDANTA - Emilia Karwowska

Rzecznik prasowy
Elżbieta Dziemianiuk
tel. 85 6516187 (wew. 619)

Radca prawny
mec. Krzysztof Lach

Inspektor Ochrony Danych
Edyta Kruszewska
e-mail: iod.podlaska@ohp.pl

Duszpasterz
ks. Jan Nikodem Hołodok


W skład Biura Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:

Pion Finansowy
Marta Fiedorczuk - Główny Księgowy
Ewa Dorota Winiewska - Z-ca Głównego Księgowego
tel. 85 6516187 (wew. 605)

Pion Organizacyjno-Administracyjny
Elżbieta Artemiuk - Dyrektor Biura
tel. 85 6516187 (wew. 606)

Zespół ds. kształcenia, wychowania i refundacji
Ewa Kosińska - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 614)

Zespół ds. programów europejskich i rynku pracy
Elżbieta Dziemianiuk - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 619)

Zespół ds. kadr
Jowita Kozłowska - specjalista ds. kadr
Monika Kaźmierczak - st. specjalista ds. kadr pracowników młodocianych
tel. 85 6516187 (wew. 607)

Zespół ds. kontroli i zarządzania ryzykiem
Anna Tarasiewicz - st. specjalista ds. kontroli i zarządzania ryzykiem
tel. 85 6516187 (wew. 601)