Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

KOMENDA WOJEWÓDZKA - DANE TELEADRESOWE

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku

Nasz adres:
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
tel.: 85 651 61 87
fax: 85 651 61 87
e-mail: podlaska@ohp.pl
Strona BIP: www.podlaska-bip.ohp.pl

Godziny pracy:
7:45 - 15:45


 

KOMENDANT EMILIA KARWOWSKA

WOJEWÓDZKI KOMENDANT - Emilia Karwowska


Rzecznik prasowy
Elżbieta Dziemianiuk
tel. 85 6516187 (wew. 611 )

Radca prawny
mec. Krzysztof Lach

Inspektor Ochrony Danych / Specjalista ds. obronnych i informacji niejawnych
Monika Kaźmierczak
e-mail: iod.podlaska@ohp.pl

Duszpasterz
ks. Jan Nikodem Hołodok


W skład Biura Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy wchodzą następujące zespoły i samodzielne stanowiska:

Zespół Obsługi Finansowej
Marta Fiedorczuk - Główny Księgowy
Ewa Dorota Winiewska - Z-ca Głównego Księgowego
tel. 85 6516187 (wew. 614)

Zespół Planowania i Sprawozdawczości
Elżbieta Artemiuk - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 605)

Zespół Administracji i Zamówień Publicznych
Elżbieta Artemiuk
tel. 85 6516187 (wew. 605)

Zespół Kształcenia i Wychowania
Ewa Kosińska - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 617)

Zespół Programów Międzynarodowych
Elżbieta Dziemianiuk - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 611)

Zespół Rozwoju Zawodowego i Refundacji
Iwona Pietuszewska - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 608)

Zespół ds. Kadr i Płac
Jowita Kozłowska - Kierownik Zespołu
tel. 85 6516187 (wew. 618)

Stanowisko ds. Kontroli i Zarządzania Ryzykiem
Anna Tarasiewicz - st. specjalista ds. kontroli i zarządzania ryzykiem
tel. 85 6516187 (wew. 607)