Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku od kilku lat realizuje projekty z zakresu współpracy międzynarodowej. Korzyści wypływające z realizacji projektów międzynarodowych to: integracja młodzieży, przełamywanie stereotypów i uprzedzeń, promowanie idei tolerancji oraz poznanie kultur europejskich i wspólnego dziedzictwa Europy. Przedsięwzięcia międzynarodowe gwarantują włączanie młodzieży w proces budowania nowej Europy, zachęcają do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz stwarzają możliwości kształtowania osobowości oraz wzrostu wiary we własne siły. Ponadto projekty z udziałem partnerów zagranicznych umożliwiają młodym ludziom zdobycie nowych umiejętności, pogłębienie znajomości języka obcego jak też zdobycie certyfikatu Europass Mobilność, Youthpass, co zwiększa ich szanse na zatrudnienie.

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku realizuje projekty w ramach  programu Erasmus+ oraz Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży i innych programów. W ramach  programów realizowane są następujące działania:

  • staże zawodowe dla młodzieży uczącej się w Zasadniczej Szkole Zawodowej
    (program Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe)
  • wymiany międzynarodowe młodzieży i kadry
    (program Erasmus+ , Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży)
  • seminaria kontaktowe w celu pozyskania przyszłych partnerów do współpracy międzynarodowej  (program Erasmus+ , Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży)

W realizacji  tych przedsięwzięć dużym wsparciem jest  Narodowa Agencja, która organizuje  spotkania, podczas których informuje o możliwościach udziału w szkoleniach dotyczących przygotowania i realizacji projektów, udziela wskazówek, informacji uczestnikom i  koordynatorom projektów. W związku z  realizacją projektów współpracy międzynarodowej Podlaska WK OHP miała okazję współpracować z wieloma partnerami, z różnych krajów europejskich m.in.: Elektrnai Cultural Center- Litwa, Berufsförderungswerk e.V. des Bauindustrieverbandes Berlin-Brandenburg e.V., Asociatia Schola GSB 2011- Rumunia ,Asociacia Remeselnikow Karpat – Vychodne Slovensko - Słowacja. Nawiązanie współpracy z wieloma zagranicznymi partnerami daje możliwości planowania w przyszłości kolejnych działań związanych ze współpracą międzynarodową.


REALIZUJEMY PROJEKTY m.in. W RAMACH PROGRAMÓW:

1) Erasmus +     Kształcenie i szkolenie zawodowe

2) Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży


W przeciągu lat ubiegłych Podlaska WK OHP realizowała również działania w ramach programów:


WYMIANY MIĘDZYNARODOWE MŁODZIEŻY I KADRY