Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

RZĄDOWY PROGRAM ANTYKORUPCYJNY

W 2018 roku Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku przystąpiła do realizacji zadań „Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020” (Uchwała Rady Ministrów nr 207 z dnia 19 grudnia 2017 r., opublikowana w Monitorze Polskim 2018 poz. 12).

Podstawowym celem programu jest zmniejszenie poziomu korupcji w Polsce, poprzez wzmocnienie prewencji i edukacji zarówno w społeczeństwie, jak i w administracji publicznej, oraz skuteczniejsze zwalczanie przestępczości korupcyjnej. W dokumencie tym określono również cele szczegółowe, zadania oraz działania dla wyznaczonych realizatorów wiodących i współpracujących.

W związku z realizacją przez Podlaską Wojewódzką Komendę w/w programu poniżej zamieszczane będą przydatne publikacje i linki do stron związanych z zagadnieniami antykorupcyjnymi.

DOKUMENTY:

SZKOLENIA E-LEARNINGOWE:

https://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl

POLECANE PUBLIKACJE

Rządowy Program Antykorupcyjny konflikt interesów

Rządowy Program Antykorupcyjny algorytm

Rządowy Program Antykorupcyjny wskazówki

Rządowy Program Antykorupcyjny rekomendacje