Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

CENTRA EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY

Centra Edukacji i Pracy Młodzieży – są ponadpowiatowymi jednostkami tworzonymi w celu realizacji przedsięwzięć z zakresu przeciwdziałania bezrobociu – w szczególności młodzieży na lokalnym rynku pracy, w zakresie świadczenia usług edukacyjnych oraz merytorycznego wsparcia jednostek OHP funkcjonujących na przypisanym terenie w zakresie problematyki rynku pracy.

Do zadań realizowanych przez CEiPM należy w szczególności:

  • prowadzenie poradnictwa i informacji zawodowej,
  • prowadzenie pośrednictwa pracy,
  • prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • badanie i diagnozowanie lokalnego rynku usług edukacyjnych i rynku pracy,
  • prowadzenie działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie realizowanych  zadań,
  • merytoryczne wsparcie jednostek OHP na terenie swojego działania.

Na terenie województwa podlaskiego funkcjonują trzy Centra Edukacji i Pracy Młodzieży:


CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY W BIAŁYMSTOKU

ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok 
tel/fax.: 85 652 34 98 
e-mail: ceipm.bialystok@ohp.pl

DYREKTOR: Agnieszka Jankiewicz

Wydarzenia CEiPM Białystok


CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY W ŁOMŻY

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax: 86 216 33 08, 86 216 33 09
e-mail:
ceipm.lomza@ohp.pl

DYREKTOR: Joanna Filipkowska

Wydarzenia CEiPM Łomża


CENTRUM EDUKACJI i PRACY MŁODZIEŻY W SUWAŁKACH

ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
tel.: 87 566 51 57, tel./fax: 87 566 51 59
e-mail:
ceipm.suwalki@ohp.pl

DYREKTOR: Elżbieta Augustynowicz

Wydarzenia CEiPM Suwałki