Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

MŁODZIEŻOWE BIURA PRACY

Podstawowym zadaniem Młodzieżowych Biur Pracy jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwianie młodzieży zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych. Usługi pośrednictwa pracy wspierane są przez system poradnictwa zawodowego oraz programy rynku pracy. W MBP może się zarejestrować każdy, kto ukończył 16 lat na podstawie legitymacji szkolnej lub dowodu osobistego. Rejestracja w MBP jest niezależna od rejestracji w urzędach pracy i uprawnia do korzystania z ofert pozyskanych przez MBP.

Młodzieżowe Biura Pracy na terenie województwa podlaskiego:


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W BIAŁYMSTOKU

ul. Trawiasta 20 B, 15-161 Białystok
tel./fax: 85 652 34 98

e-mail:
  ceipm.bialystok@ohp.pl

POŚREDNICY PRACY: Beata Milewska, Anna Zaremba

Pośrednicy pracy udzielają konsultacji z zakresu rynku pracy oraz poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą w ramach sieci EURES.

Lokalne oferty pracy


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W ŁOMŻY

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax: 86 216 33 08, 86 216 33 09
e-mail:
  ceipm.lomza@ohp.pl

POŚREDNICY PRACY: Bożena Brzeziak, Anna Łomotowska

Pośrednicy pracy udzielają konsultacji z zakresu rynku pracy oraz poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą w ramach sieci EURES.

Lokalne oferty pracy


MŁODZIEŻOWE BIURO PRACY W SUWAŁKACH

ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel./fax: 87 566 51 57
e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl

POŚREDNICY PRACY: Urszula Rytwińska, Ewelina Cebelińska

Pośrednicy pracy udzielają konsultacji z zakresu rynku pracy oraz poszukiwania zatrudnienia w kraju i za granicą w ramach sieci EURES.

Lokalne oferty pracy