Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

MOBILNE CENTRA INFORMACJI ZAWODOWEJ

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Mobilne Centra Informacji Zawodowej to ogólnopolska sieć nowoczesnych centrów informacji i poradnictwa zawodowego dla młodzieży. Na obszarze województwa podlaskiego istnieją trzy Mobilne Centra Informacji Zawodowej: w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, które oferują: 

 • nowoczesną, multimedialną informację: o zawodach, szkołach zawodowych, jednostkach szkolących, kursach;
 • świadczą usługi dla młodzieży uczącej się oraz absolwentów w zależności od różnego rodzaju sytuacji i trudności w jakich się znajdują; 
 • udzielają porad indywidualnych i grupowych zarówno w formie stacjonarnej, jak i mobilnej z dojazdem do wszystkich zainteresowanych placówek;
 • współpracują z powiatowymi urzędami pracy, z placówkami oświatowymi, jednostkami administracji rządowej i samorządowej oraz innymi partnerami funkcjonującymi na rynku pracy;
 • multiplikują lokalnie zastosowanie nowych narzędzi i metod informacji i poradnictwa zawodowego;
 • treningi i warsztaty umiejętności osobistych;
 • metody planowania kariery zawodowej:
  - autotesty psychologiczne,
  - indywidualny plan działania.

Adresy Mobilnych Centrów Informacji Zawodowej na terenie województwa podlaskiego:


MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W BIAŁYMSTOKU

ul. Trawiasta 20 B, 15-161 Białystok
tel./fax: 85 652 34 98
e-mail:
 ceipm.bialystok@ohp.pl

OSOBY DO KONTAKTU:
Anna Gryko - doradca zawodowy
Małgorzata Neczyperowicz - doradca zawodowy

Harmonogram zajęć


MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W ŁOMŻY

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel./fax: 86 216 33 08, 86 216 33 09
e-mail:
 ceipm.lomza@ohp.pl

OSOBY DO KONTAKTU:
Alicja Czech – doradca zawodowy
Urszula Derejko – doradca zawodowy

Harmonogram zajęć


MOBILNE CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ W SUWAŁKACH

ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
tel./fax. 87 566 51 57
e-mail:
 ceipm.suwalki@ohp.pl

OSOBY DO KONTAKTU:
Monika Kolenkiewicz – doradca zawodowy
Teresa Gładyszewska – doradca zawodowy

Harmonogram zajęć


Czekamy na Ciebie! Możesz do nas przyjść osobiście  lub zaprosić nas do swojej szkoły.
PRZYJEDZIEMY!