Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

MŁODZIEŻOWE CENTRA KARIERY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Unia Europejska

Młodzieżowe Centrum Kariery

Młodzieżowe Centra Kariery to nowa forma działalności Ochotniczych Hufców Pracy, która funkcjonuje dla potrzeb młodych ludzi pomiędzy 15 a 25 rokiem życia, tj. dla uczestników przebywających w jednostkach organizacyjnych OHP i absolwentów OHP oraz młodzieży zamieszkałej na terenach bliskich geograficznie tym jednostkom.

Misją młodzieżowych Centrów Kariery jest budowanie wspólnie z Mobilnymi Centrami Informacji Zawodowej i innymi instytucjami działającymi na rzecz młodzieży kompleksowego, ogólnopolskiego systemu informacji i poradnictwa zawodowego. Wyposażenie młodzieży we wszechstronne umiejętności radzenia sobie w sytuacji dynamicznych zmian społecznych i gospodarczych oraz w umiejętności aktywnego i elastycznego planowania własnego rozwoju zawodowego jest kluczowym celem działania Młodzieżowych Centrów Kariery. Sieć profesjonalnych MCK, pokrywająca swoim działaniem teren całego kraju, ma za zadanie przeciwdziałać bezrobociu, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży według standardów rozwiązywania tych problemów przyjętych w Unii Europejskiej.

 Młodzieżowe Centra Kariery mają za zadanie przede wszystkim:

  • prowadzić zajęcia indywidualne i grupowe z dziedziny szeroko pojętego poradnictwa zawodowego,
  • udzielać indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, zawodach oraz rynku pracy,
  • przygotować młodzież do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Indywidualnego Planu Działania,
  • prowadzić działania zmierzające do wykształcenia wśród młodzieży umiejętności i postaw niezbędnych do właściwego poruszania się po rynku pracy,
  • podnosić samoocenę młodzieży poprzez nauczanie jej technik autoprezentacji,
  • przybliżać zagadnienia związane z przedsiębiorczością i samozatrudnieniem oraz kreować postawę przedsiębiorczości,
  • wykonywać badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych z wykorzystaniem standardowych metod. 

Młodzieżowe Centra Kariery funkcjonujące w województwie podlaskim:


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W AUGUSTOWIE

Al. Kard. Wyszyńskiego 3a, 16-300 Augustów
tel. 518 392 123; 515 859 975
e-mail: mck.augustow@ohp.pl

OSOBY DO KONTAKTU: Joanna Giedrojć – doradca zawodowy
Ilona Szamatowicz – pośrednik pracy

Harmonogram zajęć MCK Augustów

Wydarzenia MCK Augustów


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W GRAJEWIE

ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
tel./fax: 86 261 00 65; 86 261 10 43
e-mail: mck.grajewo@ohp.pl

OSOBY DO KONTAKTU: Anna Bednarko – pośrednik pracy
Krystyna Rutkowska – doradca zawodowy

Harmonogram zajęć MCK Grajewo

Wydarzenia MCK Grajewo


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W KOLNIE

ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
tel./fax: 86 278 10 62
e-mail: mck.kolno@ohp.pl

OSOBY DO KONTAKTU: Katarzyna Polkowska-Wilczewska – doradca zawodowy
Martyna Chylińska – pośrednik pracy

Harmonogram zajęć MCK Kolno

Wydarzenia MCK Kolno


MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ZAMBROWIE

ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
tel./fax: 86 271 11 8086 271 12 15
e-mail: mck.zambrow@ohp.pl

OSOBY DO KONTAKTU: Elżbieta Gacka-Modzelewska – doradca zawodowy
Emilia Sasinowska – pośrednik pracy

Harmonogram zajęć MCK Zambrów

Wydarzenia MCK Zambrów


31 sierpnia 2020 roku swoją działalność zakończyło:

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W HAJNÓWCE
Wydarzenia MCK Hajnówka


30 czerwca 2019 roku swoją działalność zakończyły następujące Młodzieżowe Centra Kariery:

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W BIELSKU PODLASKIM
Wydarzenia MCK Bielsk Podlaski

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W ŁAPACH
Wydarzenia MCK Łapy

MŁODZIEŻOWE CENTRUM KARIERY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM
Wydarzenia MCK Wysokie Mazowieckie