Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

PUNKT POŚREDNICTWA PRACY

Program Operacyjny Kapitał Ludzki i Unia Europejska

Punkt Pośrednictwa Pracy logo

Punkt Pośrednictwa Pracy w Białymstoku zakończył działalność 30 czerwca 2019 roku.

Wydarzenia PPP Białystok


Punkty Pośrednictwa Pracy to jednostki Ochotniczych  Hufców Pracy, których podstawowym zadaniem jest prowadzenie pośrednictwa pracy oraz umożliwienie młodzieży w wieku 15-25 lat zdobycia pierwszych doświadczeń zawodowych. PPP powstały w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Adresaci usług Punktów Pośrednictwa Pracy:

 • młodzież bezrobotna i poszukująca pracy stałej lub krótkoterminowej,
 • młodzież ucząca się, studenci, absolwenci,
 • pracodawcy dysponujący wolnymi miejscami pracy.

Usługa pośrednictwa pracy realizowana jest poprzez:

 • pozyskiwanie i gromadzenie ofert pracy,
 • pozyskiwanie pracodawców i stałą współpracę z nimi,
 • prowadzenie ewidencji osób zgłaszających się do Punktu Pośrednictwa Pracy,
 • udzielanie osobom poszukującym pracy pomocy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników poprzez odpowiedni dobór ofert pracy,
 • kierowanie młodzieży do pracy stałej, sezonowej i krótkoterminowej,
 • cykliczne organizowanie giełd pracy i targów pracy.

Wskazówki dla osób korzystających po raz pierwszy z usług Punktu Pośrednictwa Pracy:

1. Osoba poszukująca pracy w wieku 15-25 lat powinna zgłosić się z aktualnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna) do siedziby Punktu Pośrednictwa Pracy i wypełnić „Ankietę poszukującego pracy”.

2. Po wypełnieniu ankiety, z osobą poszukującą pracy rozmowę przeprowadza pośrednik pracy.
Rozmowa dotyczy:

 • oczekiwań klienta odnośnie przyszłej pracy,
 • umiejętności, kwalifikacji i doświadczenia klienta,
 • przedstawienia oferty lub ofert pracy

3. Jeżeli osoba poszukująca pracy spełnia wymagania zawarte w ofercie pracy i wyraża chęć jej podjęcia pośrednik pracy wydaje jej skierowanie do pracodawcy.

4. Osoba poszukująca pracy, która nie otrzyma od pośrednika oferty pracy powinna aktywnie kontaktować się z Punktem Pośrednictwa Pracy: osobiście, telefonicznie lub sprawdzać aktualne oferty pracy na stronach internetowych: www.mbp.ohp.plwww.podlaska.ohp.pl.