Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

PROJEKT "ZAGRANICZNE STAŻE ZAWODOWE - MŁODZI KUCHARZE, MURARZE I MECHANICY GOTOWI NA STANDARDY EUROPEJSKIE"

LOGO Fundusze Europejskie WER

 

Projekt – „Zagraniczne staże zawodowe – młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie”


OGÓLNE INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU

Tytuł projektu / źródło finansowania:

"Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie" o numerze 2019-1-PL01-KA102-064251, wdrażany w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Termin realizacji projektu: wrzesień 2019 r. - sierpień 2021 r.

Termin rozpoczęcia zajęć w ramach projektu: listopad 2019 r.

Terminy zagranicznych staży zawodowych w Niemczech: luty 2020 r. - czerwiec 2021 r.


Uczestnicy projektu:

Podopieczni OHP z jednostek wychowawczych podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku, którzy uczą się w szkole branżowej I stopnia w klasach o profilu zawodowym kucharz, murarz, mechanik pojazdowy. Kwalifikacje zawodowe zdobywają w oparciu o status pracownika młodocianego na bazie warsztatów w OHP lub w środowisku lokalnym na praktykach u pracodawców.

Liczba uczestników projektu - ogółem 74 osoby, w tym młodzież z następujących jednostek wychowawczych:

 • Hufca Pracy w Białymstoku – kucharze
 • Hufca Pracy w Zambrowie – kucharze i mechanicy
 • Hufca Pracy w Suwałkach – kucharze
 • Hufca Pracy w Kolnie – kucharze i murarze
 • Hufca Pracy w Augustowie – mechanicy
 • Hufca Pracy w Łomży – kucharze
 • Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie – kucharze i mechanicy

Cel projektu:

Celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych 48 kucharzy, 10 murarzy i 16 mechaników przez zdobycie nowych umiejętności zgodnie z kierunkiem odbywania nauki zawodu w trakcie 2 tygodniowych staży potwierdzonych certyfikatem Europass Mobility i Certyfikatem organizacji przyjmującej.

Udział młodzieży w ramach projektu - BEZPŁATNY.


Realizowane formy wsparcia:

Realizowane w Polsce (przed wyjazdem na staże zagraniczne):

 • warsztaty przygotowania,
 • warsztaty przygotowania językowo-kulturowego (warsztaty z języka niemieckiego).

Realizowane w Niemczech (przed wyjazdem na staże zagraniczne):

 • zagraniczne dwutygodniowe staże zawodowe (mobilności),
 • ze wsparciem finansowym wypłacanym uczestnikom w formie „kieszonkowego”,
 • warsztaty przygotowania pedagogiczno-kulturowo-językowego (w tym zajęcia językowe i wyprawy edukacyjne, integracja międzykulturowa).

Koordynator projektu: Dorota Pikos – st. spec. ds. programów międzynarodowych

Dofinansowanie projektu z UE: 588 027,30 zł


Szczegółowe informacje na temat realizacji projektu w jednostkach Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP