Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

MCIZ SUWAŁKI - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Suwałkach
ul. Sejneńska 13, 16-400 Suwałki
tel. 87 5665157, fax. 87 5665157
e-mail: ceipm.suwalki@ohp.pl

Osoby do kontaktu:
Monika Kolenkiewicz, Teresa Gładyszewska


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

MARZEC 2020

02.03.2020 r.
Grupowe doradztwo zawodowe: „Zaplanuj określ, cele i działania”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III branżowej szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 11:50
Miejsce: Hufiec Pracy 10-4 w Suwałkach

09.03.2020 r.
Grupowa informacja o rynku pracy: „Możliwości zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III branżowej szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 11:50
Miejsce: Hufiec Pracy 10-4 w Suwałkach

11.03.2020 r.
Grupowe doradztwo zawodowe: „Komunikacja interpersonalna – zasady skutecznej komunikacji”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 09:50
Miejsce: Hufiec Pracy 10-4 w Suwałkach

17.03.2020 r. – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa informacja zawodowa: „Co mam, czego mi brakuje? Moje kwalifikacje i umiejętności”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. II branżowej szkoły I stopnia
Godz.: 11:50
Miejsce: Hufiec Pracy 10-4 w Suwałkach


LUTY 2020

11.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Poznajemy zawody”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie VIII klasy Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, uczestnicy OHP
Godz.: 10:45
Miejsce: Hufiec Pracy 10-4 w Suwałkach

19.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Samopoznanie w kontekście wyboru zawodu”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I Branżowej Szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 9:50
Miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Suwałkach

24.02.2020 r.
Grupowe doradztwo zawodowe: „Komunikacja interpersonalna – zasady skutecznej komunikacji”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I Branżowej Szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 10:45
Miejsce: Hufiec Pracy 10-4 w Suwałkach

25.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Poznawanie samego siebie w planowaniu ścieżki edukacyjno-zawodowej”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie VIII klasy Parafialnej Podstawowej Szkoły Polsko-Romskiej z Oddziałami Integracyjnymi w Suwałkach, uczestnicy OHP
Godz.: 10:45
Miejsce: Hufiec Pracy 10-4 w Suwałkach

26.02.2020 r.
Grupowe doradztwo zawodowe: „Zaplanuj, określ cele i działania”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III, uczestnicy OHP
Godz.: 13:40
Miejsce: Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach

28.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Grupa bawi się i pracuje”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I, uczestnicy OHP
Godz.: 8:55
Miejsce: Zespół Szkół nr 6 w Suwałkach