Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

MCIZ ŁOMŻA - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. 86 2163308, fax.  86 2163309
e-mail:ceipm.lomza@ohp.pl

Osoby do kontaktu: 
Alicja Czech, Urszula Derejko


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

MARZEC 2020

02.03.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Poznaję siebie - moje zdolności i zainteresowania. Dlaczego warto się uczyć w szkole uczącej zawodu.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 12:20
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży SWEIRP w Łomży.

02.03.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Identyfikacja swoich umiejętności i mocnych stron.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 10:50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia SWEiRP w Łomży.

12.03.2020 r. – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa informacja zawodowa: Poznaję siebie- moje zdolności i zainteresowania. Dlaczego warto się uczyć w szkole uczącej zawodu.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 10: 50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Łomży.

16.03.2020 r. – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa informacja zawodowa: Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej znaczenie w kontaktach z pracodawcą.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 08:50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia SWEiRP w Łomży.

19.03.2020 r. – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa informacja zawodowa: Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 11:30
Miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

19.03.2020 r. – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa informacja zawodowa: Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej znaczenie w kontaktach z pracodawcą.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 13:30
Miejsce: Zespół Szkół Samorządowych w Jedwabnem.

31.03.2020 r. – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa informacja zawodowa: Bariera na drodze do zatrudnienia – poszukiwanie pracy, motywacja do pokonywania barier, gotowość do podjęcia pracy.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 12:25
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Łomży.

31.03.2020 r. – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa informacja zawodowa: Możliwość podniesienia swoich umiejętności.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 12:25
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Łomży.


LUTY 2020

11.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Przygotowanie dokumentów aplikacyjnych
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 08:50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ w Łomży.

11.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Formy zatrudnienia – elastyczne formy organizacji pracy, wolontariat.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 12:20
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ w Łomży.

17.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Poznaję siebie – moje zdolności i zainteresowania. Dlaczego warto się uczyć w szkole uczącej zawodu.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 10:50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia SWEiRP w Łomży.

17.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Formy zatrudnienia – elastyczne formy organizacji pracy, wolontariat.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 10:50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia SWEiRP w Łomży.

18.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Komunikacja werbalna i niewerbalna oraz jej znaczenie w kontaktach z pracodawcą.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 08:50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Łomży.

18.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Co to jest stres i jak sobie z nim radzić?
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 12:40
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Łomży.

24.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Zachowania asertywne – umiejętność otwartego wyrażania siebie.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 10:50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia SWEiRP w Łomży.

24.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Formy zatrudnienia – elastyczne formy organizacji pracy, wolontariat.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 10:50
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia SWEiRP w Łomży.

25.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Zachowania asertywne – umiejętność otwartego wyrażania siebie.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 12:40
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia ZDZ w Łomży.

27.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: Identyfikacja swoich umiejętności i mocnych stron.
Adresaci: młodzież ucząca się
Godz.: 10:30
Miejsce: Branżowa Szkoła I Stopnia w Łomży ZDZ w Łomży.