Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

MCIZ BIAŁYSTOK - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
tel./fax 85 6523498
e-mail: ceipm.bialystok@ohp.pl

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Neczyperowicz, Anna Gryko


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

LISTOPAD 2019

12.11.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Diagnoza zainteresowań, umiejętności, kompetencji”
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna, uczniowie klas III
Godz.: 8.00
Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

12.11.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Zaplanuj swoją karierę”
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna, uczniowie klas II
Godz.: 8.55
Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

13.11.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Diagnoza zainteresowań, umiejętności, kompetencji”
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna, uczniowie klas III
Godz.: 8.00
Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

13.11.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Zaplanuj swoją karierę”
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna, uczniowie klas II
Godz.: 8.55
Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

19.11.2019 r.
Poradnictwo indywidualne
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna, uczniowie klas III
Godz.: 8.55
Miejsce: Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku

20.11.2019 r.
Poradnictwo indywidualne
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna, uczniowie klas III
Godz.: 8.55
Miejsce: Zespół Szkół Handlowo – Ekonomicznych w Białymstoku

26.11.2019 r.
Poradnictwo indywidualne
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna, uczniowie klas III
Godz.: 8.00
Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku

27.11.2019 r.
Poradnictwo indywidualne
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna, uczniowie klas III
Godz.: 8.00
Miejsce: XI Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku


PAŹDZIERNIK 2019

07.10.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Poznaj swoje zainteresowania zawodowe”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 12.45
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

09.10.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Poznaj swoje zainteresowania zawodowe”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 12.45
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

29.10.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Diagnoza zainteresowań, umiejętności, kompetencji”
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna
Godz.: 8.55
Miejsce: Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku

30.10.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Diagnoza zainteresowań, umiejętności, kompetencji”
Adresaci: młodzież ucząca się, ponadgimnazjalna
Godz.: 8.00
Miejsce: Zespół Szkół Handlowo - Ekonomicznych w Białymstoku


WRZESIEŃ 2019

02.09.2019 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Przedsiębiorczość, jako alternatywa na problemy z zatrudnieniem”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Białymstoku
Godz.: 9.00
Miejsce: Zakład Karny w Białymstoku

03.09.2019 r.
Dwie grupowe informacje zawodowe: „Dokumenty aplikacyjne – życiorys zawodowy”, „Dokumenty aplikacyjne – list motywacyjny”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Białymstoku
Godz.: 9.00
Miejsce: Zakład Karny w Białymstoku

04.09.2019 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Skuteczna komunikacja interpersonalna”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Białymstoku
Godz.: 9.00
Miejsce: Zakład Karny w Białymstoku

05.09.2019 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Poznajemy siebie. Diagnoza predyspozycji zawodowych”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 8.00
Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

06.09.2019 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Poznajemy siebie. Diagnoza predyspozycji zawodowych”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. VII i VIII szkoły podstawowej, uczestnicy OHP
Godz.: 8.00
Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

09.09.2019 r.
Dwie grupowe informacje zawodowe: „Rola autoprezentacji w procesie poszukiwania pracy”, „Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Zakładzie Karnym w Białymstoku
Godz.: 9.00
Miejsce: Zakład Karny w Białymstoku

16.09.2019 r.
Dwie grupowe informacje zawodowe „Komunikacja interpersonalna w aspekcie przygotowania do ponownego wejścia na rynek pracy”, „Diagnoza predyspozycji zawodowych”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Hajnówce
Godz.: 9.00
Miejsce: Areszt Śledczy w Hajnówce

17.09.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Poznaj swoje zainteresowania zawodowe”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 12.45
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

18.09.2019 r.
Dwie grupowe informacje zawodowe „Umiejętności niezbędne na rynku pracy - jak aktywnie szukać pracy”, „Dokumenty aplikacyjne - życiorys”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Hajnówce
Godz.: 9.00
Miejsce: Areszt Śledczy w Hajnówce

20.09.2019 r.
Dwie grupowe informacje zawodowe „Dokumenty aplikacyjne - list motywacyjny”, „Rozmowa kwalifikacyjna”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Hajnówce
Godz.: 9.00
Miejsce: Areszt Śledczy w Hajnówce

24.09.2019 r.
Dwie grupowe informacje zawodowe: „Diagnoza predyspozycji zawodowych
w aspekcie przygotowania do ponownego wejścia na rynek pracy”, „Przedsiębiorczość jako alternatywa na problemy z zatrudnieniem”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Białymstoku
Godz.: 9.00
Miejsce: Areszt Śledczy w Białymstoku

25.09.2019 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Poznaj swoje zainteresowania zawodowe”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 12.45
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku

26.09.2019 r.
Dwie grupowe informacje zawodowe: „Rynek pracy”, „Jak aktywnie szukać pracy”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Białymstoku
Godz.: 9.00
Miejsce: Areszt Śledczy w Białymstoku

27.09.2019 r.
Dwie grupowe informacje zawodowe: „Życiorys i list motywacyjny naszą wizytówką na rynku pracy”, „Autoprezentacja i przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej
z pracodawcą”
Adresaci: młodzież poszukująca pracy, osoby osadzone w Areszcie Śledczym w Białymstoku
Godz.: 9.00
Miejsce: Areszt Śledczy w Białymstoku