Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

MCIZ BIAŁYSTOK - HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Mobilne Centra Informacji Zawodowej

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Białymstoku
ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
tel./fax 85 6523498
e-mail: ceipm.bialystok@ohp.pl

Osoby do kontaktu:
Małgorzata Neczyperowicz, Anna Gryko


HARMONOGRAM ZAJĘĆ

MARZEC 2020

17.03.2020 r.    – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa porada zawodowa: „Sporządzanie CV i listu motywacyjnego”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III branżowej szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 9.00
Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

17.03.2020 r.    – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Poradnictwo indywidualne
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III branżowej szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 10.00
Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

18.03.2020 r.    – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Myślenie twórcze”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 9.50
Miejsce: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

24.03.2020 r.    – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Komunikacja interpersonalna”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 12.45
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

26.03.2020 r.    – ZAJĘCIA ODWOŁANE
Grupowa informacja zawodowa: „Możliwości doskonalenia, przekwalifikowania i doskonalenia zawodowego”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. II branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 11.45
Miejsce: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej


LUTY 2020

18.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Rynek pracy”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III branżowej szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 9.00
Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

18.02.2020 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Integracja grupy oraz diagnoza predyspozycji zawodowych”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 12.45
Miejsce: Zespół Szkół Zawodowych w Sokółce

19.02.2020 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Integracja grupy oraz diagnoza predyspozycji zawodowych ”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 8.55
Miejsce: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

19.02.2020 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Komunikacja interpersonalna”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. I branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 9.50
Miejsce: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

25.02.2020 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Współpraca w grupie”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. II branżowej szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 09.00
Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

25.02.2020 r.
Poradnictwo indywidualne
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. III branżowej szkoły I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 10.00
Miejsce: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie

27.02.2020 r.
Grupowe poradnictwo zawodowe: „Współpraca w grupie”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. II branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 12.45
Miejsce: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej

27.02.2020 r.
Grupowa informacja zawodowa: „Kompetencje, a kwalifikacje zawodowe”
Adresaci: młodzież ucząca się, uczniowie kl. II branżowej szkoły zawodowej I stopnia, uczestnicy OHP
Godz.: 13.40
Miejsce: Zespół Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej


STYCZEŃ 2020

Doradcy zawodowi będą udzielać indywidualnych porad i informacji zawodowych, m.in. z zakresu sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmowy z pracodawcą, metod poszukiwania pracy, badania zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych dla wszystkich zainteresowanych.