Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

EURES GO FURTHER

LOGO EURES GO FURTHER

EURES GO FURTHER - KROK DALEJ NIŻ INNI

Edycja IV jest kontynuacją projektu adresowanego do mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, podlaskiego, łódzkiego i śląskiego. Założeniem projektu jest dotarcie doradców EURES do wybranych miejscowości i poinformowanie osób zainteresowanych o możliwościach jakie oferuje sieć EURES.

Kto może skorzystać z projektu?

Projekt jest skierowany do polskich bezrobotnych i poszukujących pracy (18+) z mniejszych miejscowości i terenów wiejskich oraz absolwentów i uczestników OHP.

Gdzie i kiedy?

IV edycja projektu realizowana będzie do końca 2020 roku. W ramach działań projektowych prowadzone będą spotkania w szkołach, świetlicach i wszędzie tam, gdzie jest potrzeba przekazania informacji o działaniach w ramach sieci EURES. Ponadto uczestnicy projektu dowiedzą się o realizacji innych projektów w ramach sieci EURES: Drop’pin@EURES, Twoja pierwsza praca z EURES’em oraz Reactivate.


Czego możesz dowiedzieć się na spotkaniu?

Europejski rynek pracy - mobilność

 • sytuacja na europejskim rynku pracy
 • mobilność i migracja w UE
 • swobodny przepływ pracowników wewnątrz UE
 • jednolity rynek europejski

Ogólne informacje o sieci EURES

 • co to jest EURES, kto go tworzy, jakie są cele sieci EURES
 • usługi EURES
 • gdzie można uzyskać pomoc w ramach sieci EURES

O czym warto wiedzieć przed wyjazdem do pracy do UE/EOG

 • na co zwrócić uwagę korzystając z usług agencji pracy
 • uzyskanie informacji o pozwoleniach na pobyt, pracę
 • zasady dostępu do systemu ubezpieczeń społecznych
 • zasady podatkowania
 • warunki przyznawania świadczeń
 • dokumenty aplikacyjne (Europass, Fabryka CV - Zielona Linia)
 • zabezpieczenie przed wyjazdem (adresy placówek dyplomatycznych, zasoby finansowe, ubezpieczenie)
 • karta EKUZ
 • dobre rady przed wyjazdem
 • bezpieczeństwo wyjazdów i handel ludźmi

Skuteczne poszukiwanie pracy w UE/EOG

 • kadra EURES
 • portale internetowe (CBOP, EURES) – omówienie, sposoby korzystania (np. jak szukać pracy, jak się zalogować)
 • Europejskie Dni Pracy Online - EOJD

Inicjatywy w ramach EURES

 • Twoja Pierwsza Praca z EURES
 • Drop’pin@EURES
 • Reactivate
 • EURES przygraniczny
 • informacja na temat innych projektów realizowanych przez OHP

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z osobami bezpośrednio zajmującymi  się realizacją projektu:

Krzysztof Borek – doradca EURES z Małopolskiej WK OHP
e-mail: k.borek@ohp.pl tel. 18 441 35 87

Agnieszka Kruszewska - doradca EURES z Podlaskiej WK OHP
e-mail: a.kruszewska@ohp.pl tel. 85 651 61 87 w. 610

Katarzyna Leśnik - doradca EURES z Łódzkiej WK OHP
e-mail: k.lesnik@ohp.pl tel. 42 636 54 37

Katarzyna Dulska – asystent p.o. doradcy EURES z Kujawsko-Pomorskiej WK OHP
e-mail: k.dulska@ohp.pl tel. 56 654 70 68

Anna Stokłosa – doradca EURES ze Śląskiej WK OHP
e-mail: a.stoklosa@ohp.pl tel. 32 209 08 59