Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

HUFCE PRACY

Hufce Pracy są jednostkami organizacyjnymi OHP o charakterze opiekuńczo-wychowawczym, podporządkowanymi Wojewódzkiej Komendzie OHP. Hufce Pracy zapewniają młodzieży usługi z zakresu wychowania, resocjalizacji, profilaktyki oraz edukacji. Są jednostkami przeznaczonymi przede wszystkim dla młodzieży w wieku 15-18 lat, która w momencie przystąpienia do OHP nie ukończyła gimnazjum lub 8-letniej szkoły podstawowej, a także nie kontynuuje nauki po ich zakończeniu.

Cele i zadania Hufca Pracy:

  • zapewnienie młodzieży warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego w szkole podstawowej, branżowej szkole I stopnia oraz do odbywania przygotowania zawodowego (również w formie pozaszkolnej),
  • wsparcie pedagogiczne uczestnikom OHP,
  • współpraca z rodzinami, szkołami, placówkami wychowawczymi, ośrodkami pomocy społecznej, sądami, pracodawcami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi w celu ułatwienia integracji młodzieży ze środowiskiem;
  • realizacja programów edukacyjnych, profilaktyczne i resocjalizacyjnych,
  • wspieranie rozwoju osobistego uczestników poprzez m.in. organizację zajęć, kół zainteresowań oraz imprez kulturalno-oświatowych, sportowych i turystycznych,
  • stwarzanie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, tym w okresie wolnym od nauki szkolnej (ferie zimowe, wakacje),
  • możliwość udziału w wymianach międzynarodowych, zawodowych stażach zagranicznych oraz w zawodowych kursach doskonalących,
  • organizowanie wsparcia absolwentom OHP.

HUFIEC PRACY 10-6 W AUGUSTOWIE

ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
tel. 87 644 63 16, e-mail: hp.augustow@ohp.pl
 
KOMENDANT: Adam Siedlecki

Wydarzenia HP Augustów


HUFIEC PRACY 10-2 W BIAŁYMSTOKU

ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok
tel. 85 653 35 05,
e-mail: hp.bialystok@ohp.pl
KOMENDANT: Jolanta Powichrowska

Wydarzenia HP Białystok


HUFIEC PRACY 10-5 W GRAJEWIE

ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
tel. 86 261 03 09
, e-mail: hp.grajewo@ohp.pl 
KOMENDANT: Magdalena Sawicka

Wydarzenia HP Grajewo


HUFIEC PRACY 10-7 W KOLNIE

ul. 11 Listopada 1, 18-500 Kolno
tel. 86 272 32 09, e-mail: hp.kolno@ohp.pl
KOMENDANT: Dorota Bogumiła Nicewicz

Wydarzenia HP Kolno


HUFIEC PRACY 10-3 W ŁOMŻY

ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża
tel. 86 216 39 79, fax. 86 216 33 08
e-mail:
 hp.lomza@ohp.pl
KOMENDANT: Anna Dziemiańczuk

Wydarzenia HP Łomża


HUFIEC PRACY 10-4 W SUWAŁKACH

ul. T. Kościuszki 76, 16-400 Suwałki
tel. 87 565 09 32, e-mail:
 hp.suwalki@ohp.pl
KOMENDANT: Jolanta Faszcza

Wydarzenia HP Suwałki


HUFIEC PRACY 10-8 W ZAMBROWIE

ul. Papieża Jana Pawła II 14, 18-300 Zambrów
tel. 86 271 43 28, e-mail: hp.zambrow@ohp.pl  
KOMENDANT: Grażyna Dembek

Wydarzenia HP Zambrów