Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

PROGRAM ERASMUS+

Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Struktura programu Erasmus+ obejmuje następujące elementy:

  • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
  • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
  • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
  • Program Jean Monnet;
  • Sport – dzięki programowi Erasmus+ po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej wspierane są inicjatywy związane ze sportem.

Do krajów uczestniczących w programie należą:

  • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
  • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie. Erasmus+ to również odpowiedź na potrzeby współczesnej Europy oraz wyzwania, które przed nią stoją.


Działania projektowe
realizowane przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w Białymstoku
w ramach programu Erasmus +:


BIAŁYSTOK: REALIZACJA STAŻY ZAWODOWYCH NA ZASADACH ERASMUS+

realizacja stazy zaw 2_250Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku po raz kolejny wyśle swoich podopiecznych na staż zawodowy do Niemiec. Młodzi ludzie wyjadą na przełomie styczeń – kwiecień do Frankfurtu nad Odrą w celu podwyższenia swoich kwalifikacji w zawodzie kucharz i murarz. Już od września rozpocznie się rekrutacja do udziału w projekcie wśród młodzieży uczącej się w Zasadniczej Szkole Zawodowej, uczestników Hufców Pracy w Łomży, Augustowie, Białymstoku i Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie. Projekt pt. „Europejski staż młodych kucharzy i murarzy szansą na rozwój zawodowy został zatwierdzony” do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest FRSE. Projekt będzie realizowany na zasadach programu Erasmus+. Maksymalna przyznana kwota dofinansowania dla projektu wynosi 85 405,00 EUR, co stanowi równowartość kwoty 361 741,42 PLN.


PODSUMOWANIE ZAGRANICZNEGO STAŻU

podsumowanie staz 1_25028 maja 2015 r. w OSiW w Wasilkowie, odbyło się uroczyste zakończenie projektu: „ Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” realizowanego  w ramach Programu „Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe”. Wzięli w nim udział kucharze z Hufca Pracy w Białymstoku.
Spotkanie rozpoczęły uczestniczki stażu, które przywitały zgromadzonych gości oraz przedstawiły prezentację multimedialną na temat pobytu w Niemczech. Następnie zaprosiły wszystkich do degustacji przygotowanych przez siebie potraw godnych zaprezentowania, których młodzież nauczyła się będąc we Frankfurcie.  W menu znalazły się m.in.: zupa soljanka, kotlet z cebulką, kiszoną kapustą oraz niemiecką sałatką ziemniaczaną – Kartofelsalad. Na deser podano naleśniki z konfiturą w likierze pomarańczowym.
Młodych kucharzy podczas „popisowego” gotowania, nadzorowały specjalistki Monika Ratyńska oraz Iwona Andraka, będące instruktorami praktycznej nauki zawodu w Pensjonacie Poniatowskim  w Suchowoli.
W kolejnej części uroczystości podziękowano przybyłym gościom za edukację  uczestników Hufca Pracy w Białymstoku biorących udział w stażu zagranicznym. Specjalne dyplomy otrzymali pracodawcy, u których młodzież uczy się praktycznej nauki zawodu, czyli: przedstawiciele Dworu Czarneckiego w Kolonii Porosły, Pensjonatu Poniatowskiego w Suchowoli, Restauracji „VENESSA” w Białymstoku oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych Nr 5 w Białymstoku, gdzie realizowane jest  kształcenie teoretyczne.
Na zakończenie Zastępca Wojewódzkiego Komendanta OHP - Jerzy Sołdatow wręczył  uczestnikom stażu dokumenty Europass Mobility, certyfikaty uczestnictwa w stażu, wyróżnienia oraz upominki.
Spotkanie przebiegło w bardzo życzliwej atmosferze. Nie zabrakło nawet chwil wzruszeń. Wszyscy bardzo chwalili zaserwowane dania oraz sposób ich podania. Było to szczególnie ważne dla przybyłych pracodawców, którzy przekonali się, że dzięki ich staraniom, młodzież doskonale poradziła sobie podczas stażu w Niemczech i potrafi wykorzystać zdobyte umiejętności również po jego zakończeniu.


WASILKÓW: EUROPASS MOBILITY WRĘCZONE

europass mobility 1_250W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie 26.05.2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt. „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” realizowanego w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe. 10 uczestników OSiW w terminie 15-28.03.2015 r. odbywało staż zawodowy we Frankfurcie nad Odrą w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Podsumowanie projektu zostało uroczyście otwarte przez Zastepcę Komendanta Wojewódzkiego Jerzego Sołdatowa. Następnie zaproszeni goście, tj. Jarosław Budnik- dyrektor ZS w Dąbrowie Białostockiej, Izabela Garkowska- pedagog w ZS w Sokółce, Irena Karpiuk- dyrektor Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Białymstoku, Marta Mandziej- instruktor praktycznej nauki zawodu w ZS w Dąbrowie Białostockiej, Barbara Kaźmierczak- instruktor praktycznej nauki zawodu w OSiW w Wasilkowie obejrzeli przygotowaną przez młodzież prezentację multimedialną obrazującą dwutygodniowy pobyt w Niemczech. Kolejnym punktem programu było wręczenie przez Z-cę Komendanta Wojewódzkiego dokumentów Europass Mobility, certyfikatów uczestnictwa w stażu, wyróżnień oraz upominków. Uczestnicy OSiW opowiedzieli o doświadczeniach zdobytych podczas zagranicznego stażu, podziękowali instruktorom za dotychczasowe przygotowanie zawodowe oraz możliwość wzięcia udziału w projekcie. Punktem kulminacyjnym uroczystości była degustacja potraw wg. receptury niemieckiej, które zostały przygotowane przez młodzież. Każdy z serwowanych specjałów został dokładnie omówiony przez uczestników, którzy go podawali począwszy od użytych składników po proces przygotowywania i formę podania. Po zakończonej degustacji zaproszeni goście podziękowali młodzieży za doskonale przygotowane jedzenie, miłą atmosferę oraz życzyli dalszej owocnej nauki, a w przyszłości wspaniałej kariery zawodowej.


GRAJEWO: ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY ZAKOŃCZONY

zagraniczny staz 1_250Grupa uczestników grajewskiego Hufca Pracy 20 maja br. zakończyła realizację zagranicznego stażu zawodowego pt. „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy" w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. W projekcie udział wzięło 10 uczestników Hufca Pracy, którzy są uczniami ZSZ w Wojewodzinie. Młodzi ludzie w terminie 22.02-07.03.2015 r. odbywali staż zawodowy w Frankfurcie nad Odrą, gdzie nabyli umiejętności z dziedziny gastronomii. Instytucją przyjmującą podopiecznych OHP był Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Na początku spotkania zaproszeni goście tj. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Jerzy Sołdatow, Dyrektor ZSZ w Wojewodzinie Zdzisława Choynowska, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Halina Muryjas-Rząsa, Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo Maciej Bednarko, Komendant HP w Grajewie Teresa Maciorowska, koordynator projektu, przedstawiciele organizacji rządowych i pracodawców, rodzice, nauczyciele obejrzeli prezentację multimedialną przygotowaną przez uczestników realizowanego projektu a dotyczącą przebiegu stażu. Następnie zastępca Wojewódzkiego Komendanta wręczył młodym ludziom zaświadczenia udziału w stażu zawodowym, wyróżnienia oraz upominki. Podziękował też wszystkim osobom, dzięki którym młodzież mogła uczestniczyć w praktykach zagranicznych. Pogratulował młodzieży zapału, wytrwałości i zdobytych umiejętności, wyrażając swoje przekonanie o pozytywnym wpływie uczestniczenia w stażu na rozwój osobisty oraz przyszłą karierę zawodową nie tylko w kraju, ale także za granicą. Na zakończenie imprezy goście mogli spróbować potraw przygotowanych przez młodych uczestników stażu, według przepisów kuchni niemieckiej.


ŁOMŻA: ZAKOŃCZENIE PROJEKTU W HUFCU PRACY W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

projekt zakonczony 4_250W Hufcu Pracy w Łomży 18 maja br. odbyło się uroczyste zakończenie projektu pt. „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy" w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. W projekcie udział wzięło 10 uczestników Hufca Pracy w Łomży, którzy są uczniami - ZSZ ZDZ w Łomży oraz ZSZ w Jedwabnem. Młodzi ludzie w terminie 18-31.01.2015 r. odbyli zagraniczny staż zawodowy w Frankfurcie nad Odrą, gdzie nabyli umiejętności z dziedziny murarstwa na warsztatach budowlanych. Instytucją przyjmującą podopiecznych OHP był Zakład Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii. Podsumowanie projektu odbyło się w formie przekazu multimedialnego oraz pokazu praktycznego z murowania, który to był egzaminem sprawdzającym nabyte kwalifikacje zawodowe podczas praktyk w Niemczech. Pod nadzorem instruktora praktycznej nauki zawodu młodzież wykonała mur, wykorzystując umiejętności czytania dokumentacji technicznej. Wśród zaproszonych na uroczystość gości byli, przedstawiciele Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku - Zastępca Wojewódzkiego Komendanta p. Jerzy Sołdatow, koordynator projektu p. Alicja Joka, dyrektorzy Szkół z Łomży i Jedwabnego, pracodawcy, Komendant Hufca Pracy w Łomży oraz rodzice i uczniowie klas II ZSZ.


GRAJEWO: STAŻ MŁODYCH KUCHARZY W NIEMCZECH

erasmus 3_250W dniach 22 luty – 7 marzec 2015 roku dziesięciu uczestników Hufca Pracy w Grajewie, którzy realizują naukę zawodu kucharz w Zasadniczej Szkole Zawodowej w Wojewodzinie uczestniczyło w stażu zawodowym w Niemczech. Doświadczenie zawodowe młodzi kucharze zdobywali w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina – Branderburgii we Frankfurcie nad Odrą w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” w ramach programu  Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. Młodzi stażyści  pod okiem instruktora praktycznej nauki zawodu w dziedzinie gastronomii zgłębiali wiedzę na temat kuchni niemieckiej. Poza gotowaniem młodzież nauczyła się, w jaki sposób elegancko i estetycznie serwować dania oraz jak odpowiednio nakrywać do stołu. Ponadto młodzi kucharze mieli kurs językowy, podczas którego nauczyli się podstawowych terminów i zwrotów z dziedziny gastronomii w języku, niemieckim. Uczestnicy mieli czas nie tylko na ciężką pracę i naukę, ale również na rozrywkę. Mogli korzystać z siłowni, stołu do bilardu czy kręgielni, które to znajdowały się w miejscu zakwaterowania. Ponadto zwiedzili Frankfurt i Berlin. Szczególnie emocjonująca była wycieczka do stolicy Niemiec, podczas której zobaczyli m.in. Bundestag, Bramę Brandenburską, Katedrę Berlińską czy Fontannę z Neptunem.  Wielką atrakcją było muzeum Madame Tussauds, w którym młodzież mogła zrobić zdjęcie z figurami woskowymi. Uczestnicy mieli możliwość też spędzić aktywnie czas na Tropikalnej Wyspie, położonej niedaleko Berlina. Oprócz podziwiania tropikalnej roślinności czy zwierząt można tam było skorzystać z kąpieli w basenie czy też lotu balonem. W ostatnim dniu instruktor praktycznej nauki zawodu przeprowadził egzamin ze znajomości języka niemieckiego oraz kuchni niemieckiej. Wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze, ale nie obyło się bez pomocy koordynator stażu ze strony organizacji przyjmującej, służącej pomocą językową i wsparciem przez cały okres pobytu. Po egzaminie wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności.


GRAJEWO: REALIZACJA STAŻU ZAWODOWEGO

kucharze ERASMUS 1_250Podopieczni Hufca Pracy w Grajewie, Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wojewodzinie - realizujący naukę w zawodzie „kucharz" w terminie od 22.02.-07.03.15 r. biorą udział w projekcie pt. „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy" realizowanym w ramach Programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe. Młodzież odbywa staż zagraniczny w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlin-Brandenburgii we Frankfurcie nad Odrą. Młodzi ludzie podczas pobytu zdobywają niekonwencjonalne umiejętności w zawodzie kucharza poznając potrawy kuchni niemieckiej. Największe zainteresowanie wśród uczestników wzbudziło wykonywanie rzeźb z masła. Młodzież podczas pobytu w Niemczech w czasie wolnym od zajęć uczestniczy też w wyprawach kulturowych, sportowych i edukacyjnych zwiedzając Frankfurt i Berlin.

 


BIAŁYSTOK: ZAGRANICZNY STAŻ ZAWODOWY KUCHARZY

staz Erasmus 1_25014 lutego br. do Polski z Niemiec wróciła grupa kucharzy z białostockiego Hufca Pracy po dwutygodniowym stażu zawodowym. Został on zorganizowany w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” w ramach programu  Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. Młodzi stażyści  pod okiem instruktora nauki zawodu Richtera zgłębiali wiedzę na temat kuchni niemieckiej, włoskiej i rosyjskiej. Nauczyli się przygotowywać m.in. takie dania jak „soljanka”, czyli bardzo odżywczą ukraińską zupę z mięsem czy „kartofel salad”, czyli niemiecką sałatkę z ziemniakami. Upiekli również włoską pizzę na cienkim, drożdżowym cieście. Uczestnicy Hufca pragnąc wprowadzić polski akcent, postanowili w Tłusty Czwartek ugotować dania kojarzące się z ojczystym Krajem. Młodzież stanęła na wysokości zadania  i zachwyciła wszystkich naleśnikami z twarożkiem i dżemem, jabłkami w cieście, rosołem i kartaczami. Uwieńczeniem „uczty” było  podanie pączków z marmoladą – nieodzownego symbolu polskiego Tłustego Czwartku. Poza gotowaniem młodzież nauczyła się w jaki sposób elegancko i estetycznie serwować dania oraz jak odpowiednio nakryć do stołu. Ponadto młodzi kucharze mieli kurs językowy, podczas którego nauczyli się podstawowych terminów i zwrotów z dziedziny gastronomii w języku angielskim, niemieckim czy francuskim. Białostoccy kucharze mieli czas nie tylko na ciężką pracę i naukę, ale również na rozrywkę. Mogli korzystać z siłowni, stołu do bilarda czy kręgielni. Ponadto zwiedzili Frankfurt, Słubice oraz Berlin. Szczególnie emocjonująca była wycieczka do stolicy Niemiec, podczas której zobaczyli m.in. Bundestag, Bramę Brandenburską, Katedrę Berlińską, Fontannę z Neptunem czy miejsce pamięci ofiar wojen.  Wielką atrakcją było muzeum Madame Tussauds, w którym młodzież mogła sobie zrobić zdjęcie z figurami woskowymi m.in. Baracka Obamy, Królowej Elżbiety czy Jana Pawła II. Jeśli komuś brakowało ruchu czy relaksu, to mógł zaspokoić obie te potrzeby na Tropikalnej Wyspie, położonej pod Berlinem. Jest to miejsce imitujące dziką, amazońską przyrodę. Poza podziwianiem tropikalnej roślinności czy zwierząt można tam było również skorzystać z basenów czy sauny. W ostatnim dniu Dyrektor ośrodka, w którym młodzież odbywała staż, przeprowadził egzamin ze znajomości języka niemieckiego oraz kuchni niemieckiej. Wszyscy poradzili sobie bardzo dobrze, ale nie obyło się bez pomocy nieodzownej koordynator stażu ze strony organizacji przyjmującej - Kasi Rybińskiej, służącej pomocą i wsparciem przez cały okres stażu. Po egzaminie wszyscy otrzymali certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. Młodzież wyjeżdżała z Frankfurtu ze smutkiem, ale i nadzieją na powrót, ponieważ nikomu nie przeszkadzało wczesne wstawanie, dyscyplina czy ciężka praca. Wszyscy byli bardzo zadowoleni z wyjazdu i zgodnie stwierdzili, że było to dla nich jedno z  najważniejszych doświadczeń w ich dotychczasowym życiu.


ŁOMŻA: ŁOMŻYŃSCY STAŻYŚCI W NIEMCZECH

murarze frankfurt_250Grupa uczestników Hufca Pracy w Łomży przebywa od tygodnia na stażu zawodowym w niemieckim Frankfurcie nad Odrą realizowanym w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności kucharzy i murarzy”  w ramach Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe. Od 18 stycznia młodzież z Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Łomży o profilu murarz rozpoczęła zajęcia praktyczne na niemieckich warsztatach budowlanych. W dniach 25-27.01.2015 r. odbyła się wizyta monitorująca przebieg realizacji stażu. Zastępca Wojewódzkiego Komendanta Podlaskiej WK OHP  Jerzy Sołdatow podczas spotkania z dyrektorem Walterem Jahnem – Dyrektorem Ośrodka Szkoleniowego we Frankfurcie nad Odrą oraz Katarzyną Rybińską - koordynatorem stażu ze strony niemieckiej miał okazję zapoznać się z metodami i warunkami szkolenia, bazą warsztatową oraz opracować plan dalszej współpracy przy kolejnych projektach. Ustalono, że w bieżącym roku obie instytucje złożą w marcu wspólny projekt do Narodowej Agencji programu Erasmus+ dotyczący podwyższania kompetencji kadry instruktorów praktycznej nauki zawodu i rozwijania kwalifikacji młodzieży uczącej się określonych zawodów. Po zakończonym oficjalnym spotkaniu z kadrą Ośrodka, Zastępca Wojewódzkiego Komendanta spotkał się z uczestnikami, by zapoznać się z opinią odnośnie przebiegu stażu, warunków zakwaterowania oraz spędzania czasu wolnego.


FRANKFURT NAD ODRĄ: KULTUROWO-EDUKACYJNY WEEKEND

frankfurt 2_250Po tygodniu pracy na warsztatach murarskich uczestnicy stażu zawodowego z Hufca Pracy w Łomży realizowanego w ramach w Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe, wzięli udział w wyprawie edukacyjnej, podczas której mieli możliwość zwiedzenia wiele interesujących miejsc Berlina.  Była to niepowtarzalna okazja zobaczenia starych zabytków tego miasta m.in. Katedry Habsburskiej czy też Pomnika Neptuna. Jednym z ciekawszych miejsc, które odwiedziła młodzież było muzeum Madame Tussands, w którym obejrzała woskowe postacie przedstawiające sławne osoby ze świata polityki, sportu, show-biznesu oraz monarchów. Każdy mógł zrobić zdjęcie z wybranymi postaciami. Innym ciekawym miejscem, które uczestnicy stażu mieli możliwość zwiedzenia było Muzeum Techniki. Aby lepiej zrozumieć, to, co było do zobaczenia, młodzież otrzymała audiobooki z nagraniami w języku polskim. W niedzielę wszyscy udali się na wypoczynek do Tropical Islands, aby nabrać sił na następny tydzień pracy. Uczniowie mieli możliwość skorzystania z ciepłych wód laguny, basenu oraz poleżenia na plaży w ciepłym piasku. Czas spędzony podczas weekendu będzie niezapomnianą chwilą młodzieży z łomżyńskiego hufca, która pozostanie na długo w pamięci.


BIAŁYSTOK: OSTATNIE PRZYGOTOWANIA DO STAŻU W NIEMCZECH

staz Erasmus 1_250Grupa kucharzy z białostockiego Hufca Pracy 1 lutego wyjeżdża na staż zawodowy pt. „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” do Frankfurtu nad Odrą w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. Młodzież zakończyła już zajęcia z języka niemieckiego, które trwały od listopada. Przez ten czas uczestnicy przyswoili sobie m.in. podstawowe zwroty grzecznościowe, terminologię z dziedziny gastronomii oraz poznali najważniejsze informacje na temat kraju, do którego wyjeżdżają. 29 stycznia odbyło się ostatnie spotkanie z koordynatorem projektu, podczas którego omówiono ostatnie szczegóły związane z podróżą i programem stażu. Z rozmów wynikało, że uczestnicy cieszą się na wyjazd, chociaż jednocześnie są pełni obaw, czy poradzą sobie z obowiązkami w nowych warunkach. Dominowało jednak przeświadczenie, że staż zawodowy w Niemczech będzie dla nich niezapomnianym przeżyciem i doświadczeniem.


FRANKFURT NAD ODRĄ: TYDZIEŃ STAŻU ZA NAMI

Frankfurt staz 2_250W ramach programu Erasmus+ Kształcenie i Szkolenie Zawodowe 10 osobowa grupa z Hufca Pracy w Łomży odbywa praktyczny staż zawodowy w zawodzie murarz w Ośrodku Szkoleniowym w Frankfurcie nad Odra w terminie 18-31.01.2015 r. Uczestnicy HP mają już tydzień praktyk za sobą. To, czego młodzież nauczyła się podczas tego tygodnia związane jest z elementami murarstwa tj. poziomowanie i zachowanie pionu oraz umiejętność zastosowania odpowiedniej fugi w pionie i poziomie. Instruktor Pan Frank Kranz, pod którego okiem łomżyńscy uczniowie nabywają nowe umiejętności z dziedziny murarstwa, bardzo dokładnie wyjaśnia, pomaga i motywuje do dobrej pracy podczas zajęć. Uczestnicy pracują w zespołach 2 osobowych, uzupełniając się nawzajem w czasie pracy, przy uważnym słuchaniu poleceń. Instruktor wydaje polecenia w języku niemieckim, mimo to młodzież nie ma problemu ze zrozumieniem, ponieważ przed wyjazdem uczestniczyła w 80 godzinnym kursie nauki tego języka. Po zajęciach praktycznych uczestnicy mają czas na zwiedzanie miasta, zapoznali się już z komunikacja miejską. Zwiedzili też katedrę ze słynnymi 140 witrażami, ratusz miejski, z XVI w., Uniwersytet, muzeum Kleista oraz podziwiali panoramę miasta z 24 piętra. Uczestniczyli w zajęciach sportowych na basenie i kręgielni. W miejscu zakwaterowania mają również możliwość skorzystania w czasie wolnym z pomieszczeń sportowych z tenisem stolowym, bilardem i siłownią.


ŁOMŻA: MURARZE JADĄ DO FRANKFURTU

murarze Erasmus 4_250W niedzielę 18 stycznia b.r. na staż zawodowy do Frankfurtu nad Odrą w ramach programu Erasmus+ „Szkolenie i kształcenie zawodowe” wyjeżdża 10-cio osobowa grupa – murarzy z Hufca Pracy w Łomży. W okresie od 18 do 31 stycznia młodzi ludzie będą uczestniczyć w zajęciach praktycznych z dziedziny budownictwa. Przed wyjazdem na staż 13.01.2015r. w sali klasowej ZSZ ZDZ w Łomży odbyło się spotkanie beneficjentów projektu i ich rodziców z z-cą Wojewódzkiego Komendanta PWK OHP panem Jerzym Sołdatowem, koordynator projektu panią Alicją Joka i wychowawcą HP panem Augustem Mrozowiczem. Na spotkaniu zostały omówione szczegółowo sprawy związane z wyjazdem na staż zawodowy. Zapoznano uczestników oraz ich rodziców z programem stażu oraz warunkami mieszkaniowymi i wyżywieniem. Młodzież będzie również miała możliwość aktywnie spędzić czas wolny korzystając z basenu, kręgielni czy też podczas wypraw edukacyjnych zwiedzić Region Brandenburgii i Berlin. Wszystkim uczestnikom została rozdana odzież ochronna zakupiona ze środków  projektu, która to będzie niezbędna podczas pracy na warsztatach. Koordynator projektu przekazał opiekunowi grupy wszystkie dokumenty niezbędne podczas pobytu w Niemczech oraz wskazówki odnośnie udokumentowania działań projektowych.


WASILKÓW: PRZYGOTOWANIA DO STAŻU ZAWODOWEGO W NIEMCZECH

przed stazem 250W Ośrodku Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie, po przerwie świątecznej w dniu 09.01.2015 r. wznowiono zajęcia kursu języka niemieckiego w ramach projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy”. W trakcie 60 – godzinnego kursu z języka niemieckiego, uczestnicy uczą się podstawowych pojęć z zakresu gastronomii jak też doskonalą słownictwo ogólne, niezbędne przy codziennej komunikacji. Nauka języka obcego o profilu zawodowym jest elementem niezbędnym by móc w pełni uczestniczyć w stażu zawodowym odbywanym w zagranicznym zakładzie pracy. Podczas pobytu w Niemczech młodzież będzie komunikować się w języku tego kraju. Uczestnicy z Ośrodka są bardzo zaangażowani i zmotywowani do nauki. Oprócz specjalnie przygotowanego kursu językowego, młodzież została wyposażona w słowniki i inne pomoce dydaktyczne do nauki języka niemieckiego. Staże zagraniczne pozwalają na zwiększenie możliwości zawodowych uczestników OSiW OHP w Wasilkowie. Są też szansą na rozwinięcie umiejętności interpersonalnych, uatrakcyjniają kształcenie i szkolenie zawodowe.


BIAŁYSTOK: KUCHARZE UCZĄ SIĘ JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Zajecia niemiecki 250W Hufcu Pracy w Białymstoku realizowany jest projekt „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” w ramach Programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. Dziesięcioosobowa grupa kucharzy uczestnicząca w projekcie, wyjedzie w lutym na staż zawodowy do Niemiec. Najpierw jednak musi przyswoić sobie podstawy języka niemieckiego, aby móc porozumiewać się z instruktorami oraz kolegami zza zachodniej granicy.19 listopada br. odbyły się pierwsze zajęcia z lektorem. Prowadzący omówił m.in. zagadnienia związane z alfabetem, wymową, akcentem oraz podstawy gramatyki i zwroty grzecznościowe w języku niemieckim. To dopiero początek nauki języka, sądząc jednak po zaangażowaniu uczestników, można wnioskować, że będą starać się jak najwięcej skorzystać z tych lekcji.


REKRUTACJA NA STAŻ ZAGRANICZNY

8 października br. w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie odbyło się spotkanie rekrutacyjne do projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” który jest realizowany przez Podlaską WK OHP w ramach Programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. Uczestnicy OSiW OHP w Wasilkowie kształcący się w zawodzie kucharz zostali zapoznani z programem, procedurami rekrutacyjnymi oraz warunkami jakie muszą spełniać kandydaci aplikujący do udziału w stażu zawodowym. Młodzieży przedstawiony został szczegółowy program stażu, plan dnia oraz obowiązki wynikające z udziału w programie. Kwintesencją działań promocyjnych była prezentacja multimedialna ukazująca miejsce odbywania stażu, miejsce zakwaterowania uczestników oraz dodatkowe atrakcje organizowane w poprzednich edycjach programu.

 


GRAJEWO: KUCHARZE POJADĄ NA STAŻ ZAGRANICZNY

6 października br. w Zespole Szkół w Wojewodzinie odbyło się spotkanie informacyjno - rekrutacyjne z kandydatami do projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”, w którym wzięli udział uczestnicy Hufca Pracy w Grajewie realizujący naukę zawodu kucharz. Podczas spotkania koordynator projektu Pani Alicja Joka omówiła szczegóły dotyczące stażu w Niemczech m. in. program nauczania, plan pracy, oraz przedstawiła kryteria rekrutacyjne jakie powinien spełnić przyszły uczestnik stażu. Przedstawiła także prezentację z ubiegłorocznego wyjazdu uczestników OHP na staż do Niemiec. Frekwencja uczestników zadziwiła organizatorów spotkania, co udowodniło że staż jest bardzo atrakcyjnym przedsięwzięciem, a każdy uczestnik – kucharz chce w nim wziąć udział. Komisja rekrutacyjna miała więc nie lada kłopot by wybrać 10 stażystów. Na staż zakwalifikowały się te osoby, które wyróżniały się dobrą frekwencją na zajęciach szkolnych i praktycznych, są zaangażowane w działania realizowane przez Hufiec oraz mają wysoki poziom motywacji do udziału w projekcie. Na spotkaniu obecna była również Dyrektor ZS w Wojewodzinie Pani Zdzisława Choynowska.


Białostoccy kucharze chcą jechać na staż

2 października w Hufcu w Białymstoku odbyło się spotkanie promocyjno – rekrutacyjne do projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej kucharzy i murarzy” w ramach programu Erasmus+ „Kształcenie i Szkolenie Zawodowe”. Uczestnicy zakwalifikowani do udziału uczestnicy pojadą do Frankfurtu na dwutygodniowy staż zawodowy w zawodzie kucharz. Na spotkaniu koordynator projektu omówił szczegóły dotyczące stażu w Niemczech m.in. program nauczania, plan pracy, warunki bytowe, czas wolny. Przedstawił także prezentację z przebiegu zeszłorocznego wyjazdu.
Frekwencja na spotkaniu była duża ponieważ wszyscy kucharze chcieliby wziąć udział w tak ciekawym przedsięwzięciu, które daje możliwość zdobycia nowych umiejętności pod okiem zagranicznych specjalistów. Uzyskane kwalifikacje udokumentowane będą w formie certyfikatów oraz dokumentów Europass Mobilność, które uczestnicy otrzymają po zakończeniu stażu. Aby wziąć udział w projekcie należy spełnić wiele warunków m.in. wyróżniać się dobrą frekwencją na zajęciach szkolnych i praktycznych, aktywnie angażować się w działania realizowane przez Hufiec oraz mieć wysoki poziom motywacji do udziału w stażu.


ŁOMŻA: REKRUTACJA UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU W RAMACH ERASMUS+

Zgonie z harmonogramem projektu „Zagraniczny staż kluczem do europejskiej mobilności zawodowej murarzy” w ramach programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenie zawodowe ruszyła rekrutacja uczestników stażu zawodowego o profilu murarz, który odbędzie się w Niemczech w pierwszym kwartale 2014 roku. 25 września  br. odbyło się spotkania rekrutacyjne pierwszej grupy stażystów z udziałem m.in. koordynatora projektu, kadry pedagogicznej oraz potencjalnych uczestników stażu z Hufca Pracy w Łomży. Podczas spotkania przedstawiona została prezentacja multimedialna dotycząca projektu zawierająca szczegółowe informacje na temat celów, przebiegu i korzyści jakie zapewni udział w praktykach zawodowych. Prezentacja obejmowała również zdjęcia z pobytu młodzieży w danej placówce w poprzednich latach. Komisja rekrutacyjna przeprowadziła rozmowy z uczestnikami i sugerując się kryteriami takimi jak: dobre wyniki podczas praktyk zawodowych, dobra opinia pracodawcy, komunikatywność, otwartość i motywacja, zrekrutowała 10 osób oraz kilku rezerwowych. Dwutygodniowy praktyczny trening zawodowy na doskonale wyposażonych warsztatach murarskich we Frankfurcie nad Odrą będzie cennym doświadczeniem dla młodzieży ZSZ w Łomży,. Nabór dziesięcioosobowej  grupy został przeprowadzony wśród uczestników OHP, którzy oprócz nowych kompetencji, uzyskają pożądane na rynku pracy certyfikaty Europass Mobility i organizacji przyjmującej.