Przejdź do treści

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE


POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.3.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.3.2019 - Usługa kompleksowego sprzątania w 2019 roku pomieszczeń jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku. zapytanie ofertowe informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I, II, III i IV informacja o wyborze najkorzystniej [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.4.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.4.2019 - Usługa kompleksowych napraw samochodów służbowych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku zapytanie ofertowe informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.1.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.1.2019 - Usługa kompleksowego sprzątania w 2019 roku pomieszczeń jednostek Podlaskiej WK OHP w Białymstoku zapytanie ofertowe informacja o unieważnieniu postępowania

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.53.2018

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.POA.ZP.271.53.2018 – Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie ogłoszenie o zamówieniu protokół z otwarcia ofert zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.2.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie PWK.POA.ZP.273.2.2019 - Usługa przewozu autokarowego uczestników projektu "Nowe prespektywy po zagranicznym stażu zawodowym młodych cukierników, kucharzy i mechaników pojazdów samochodowych" zapytanie ofertowe zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.52.2018

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.POA.ZP.271.52.2018 - Usługa kompleksowego sprzątania w 2019 roku pomieszczeń jednostek Podlaskiej WK OHP zapytanie ofertowe informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania w częściach VIIIb, IX, X, XI, XII, XIII, XIV i XVI informacja o uniew [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.47.2018

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.POA.ZP.271.47.2018 – Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych przeznaczonych na potrzeby Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie ogłoszenie o zamówieniu protokół z otwarcia ofert zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych i uniew [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.49.2018

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.POA.ZP.271.49.2018 - Dostawa sprzętu, maksymalnie 10 niszczarek do jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku zapytanie ofertowe informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej →