Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE


POSTĘPOWANIE PWK.ZAZP.ZP.273.19.2020

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Zapytanie ofertowe na usługę przewozu autokarowego uczestników projektu "Zagraniczne staże zawodowe - młodzi kucharze, murarze i mechanicy gotowi na standardy europejskie" - postępowanie nr PWK.ZAZP.ZP.273.19.2020. Zapytanie ofertowe Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.ZAZP.ZP.271.3.2020

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego, spawacz metodą TIG-141, dla uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy - postępowanie nr PWK.ZAZP.ZP.271.3.2020 Ogłoszenie o zamówieniu Protokół z otwarcia o [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.ZAZP.ZP.271.2.2020

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu zawodowego, spawacz metodą TIG-141, dla uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy - postępowanie nr PWK.ZAZP.ZP.271.2.2020 Ogłoszenie o zamówieniu Protokół z otwarcia o [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.ZAZP.ZP.271.1.2020

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników i absolwentów Ochotniczych Hufców Pracy - postępowanie nr PWK.ZAZP.ZP.271.1.2020 ogłoszenie o zamówieniu zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszy [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.ZAZP.ZP.273.14.2020

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Zapytanie ofertowe - Usługa przeprowadzenia kontroli okresowej - rocznej instalacji i budynku będącego w użytkowaniu Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku - postępowanie PWK.ZAZP.ZP.273.14.2020 Zapytanie ofertowe Rozstrzygnięcie postępowania

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.ZAZP.ZP.273.5.2020

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.ZAZP.ZP.273.5.2020 - Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych, biurowych oraz tuszy i tonerów do siedziby Podlaskiej WK OHP do 31.12.2020 roku. Zapytanie ofertowe Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.ZAZP.ZP.273.7.2020

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.ZAZP.ZP.273.7.2020 na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania do jednostek organizacyjnych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP. Zapytanie ofertowe Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.ZFŚS.ZP.273.6.2020

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.ZFŚS.ZP.273.6.2020 na usługę zorganizowania i przeprowadzenia krajowej wycieczki autokarowej dla pracowników Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku. zapytanie ofertowe Informacja o unieważnieniu postępowania 

Czytaj dalej →