Przejdź do treści

podlaska@ohp.pl   tel./fax 85 651 61 87
  Adres: ul. Trawiasta 20B, 15-161 Białystok

POSTĘPOWANIA ROZSTRZYGNIĘTE


POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.3.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - postępowanie nr PWK [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.17.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Zapytanie ofertowe - Usługa kompleksowego sprzątania w 2019 roku pomieszczeń Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, Hufca Pracy, Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia i Elektronicznego Centru [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.16.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Zapytanie ofertowe – Zorganizowanie i przeprowadzenie kompleksowej usługi transportu mebli, sprzętu oraz dokumentacji Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP - postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.16.2019 zapytanie ofertowe informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.2.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa - Warsztaty ze stylistą w zakresie kreowania wizerunku, obejmująca zakup stroju, zakończona metamorfozą, dla uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" - postępowanie PWK.POA.ZP.271.2.2019 ogłoszenie o zamówieniu protok&o [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.13.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Zapytanie ofertowe - Dostawa energii elektrycznej do jednostek Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku - postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.13.2019 zapytanie ofertowe informacja o wyborze oferty

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.12.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Zapytanie ofertowe - Sukcesywne dostawy wody źródlanej niegazowanej w baniakach plastikowych o pojemności 18,9 litrów w szacowanej ilości 230 sztuk do siedziby Podlaskiej WK OHP w okresie do 31.12.2019 roku - postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.12.2019 zapytanie ofertowe informacja o [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.271.1.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Postępowanie nr PWK.POA.ZP.271.1.2019 - Usługa żywienia uczestników projektu "Od szkolenia do zatrudnienia - EFS" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszenie o zamówieniu protokół z otwarcia ofert [...]

Czytaj dalej →

POSTĘPOWANIE PWK.POA.ZP.273.11.2019

Logotyp Podlskiej Wojewódzkiej Komendy OHP

Zapytanie ofertowe - Dostawa sprzętu komputerowego do jednostek podległych Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Białymstoku - postępowanie nr PWK.POA.ZP.273.11.2019 zapytanie ofertowe zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Czytaj dalej →