Przejdź do treści

ZAMBRÓW: KURS „SAMOOBRONA NIE TYLKO DLA KOBIET”

ZAMBRÓW: KURS „SAMOOBRONA NIE TYLKO DLA KOBIET”

Od 13 do 28 listopada 2018 r. dla 16 uczestników Hufca Pracy w Zambrowie, uczniów z Zespołu Szkół Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Zambrowie, zorganizowany został przez ROSZM w Białymstoku kurs „SAMOOBRONA”. Ćwiczenia prowadzone były przez ins [...]

Czytaj dalej →

KOLNO: WSPARCIE ZATRUDNIENIA

KOLNO: WSPARCIE ZATRUDNIENIA

W Młodzieżowym Centrum Kariery w Kolnie odbywają się spotkania z uczestnikami projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-EFS”, którzy ukończyli staże zawodowe w zawodzie sprzedawca-handlowiec. Opiekun grupy regularnie dokonuje monitoringu sytuacji uczestników po zakońc [...]

Czytaj dalej →

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W BIAŁYMSTOKU NA TARGACH PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

CENTRUM EDUKACJI I PRACY MŁODZIEŻY W BIAŁYMSTOKU NA TARGACH PRACY DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku uczestniczyło w Targach Pracy dla Osób z Niepełnosprawnością. Wydarzenie miało miejsce 28 listopada 2018 r. w Restauracji Centrum Astoria w Białymstoku. Zostało zorganizowane przez Fundację Aktywizację oraz Miasto Białystok. Ideą [...]

Czytaj dalej →

ANDRZEJKI W ZAMBROWIE

ANDRZEJKI W ZAMBROWIE

Lejemy wosk, przestawiamy buty, obieramy jabłka i przebijamy papierowe serca, a wszystko po to by poznać przyszłość i dowiedzieć się najważniejszego - kiedy spotkamy wielką miłość. Na tym właśnie polegają wróżby na andrzejki. Poza tym to dobra zabawa, więc nawet mimo sceptycy [...]

Czytaj dalej →

ŁOMŻA: W KRAINIE CZARÓW I WRÓŻB

ŁOMŻA: W KRAINIE CZARÓW I WRÓŻB

W Branżowej Szkole I Stopnia ZDZ wychowawczyni HP, Aniela Milewska, zorganizowała dla uczestników klas III zabawę andrzejkową. Spotkanie miało miejsce 27 listopada 2018 r., rozpoczęło się powszechnie znaną wróżbą - „wyścig butów”. Nieodzownym elementem wr [...]

Czytaj dalej →

ŁOMŻA: POŚREDNICY PRACY NA SPOTKANIU Z MŁODZIEŻĄ

ŁOMŻA: POŚREDNICY PRACY NA SPOTKANIU Z MŁODZIEŻĄ

Pośrednicy pracy Anna Łomotowska i Bożena Brzeziak z Młodzieżowego Biura Pracy w Łomży, we współpracy z wychowawcą HP w Łomży, Karolem Cuch, 27 listopada br. przeprowadzili zajęcia dla klasy trzeciej młodzieży Zasadniczej Szkoły Zawodowej z Zespołu Szkół im. St. Staszi [...]

Czytaj dalej →

ŁOMŻA: ZAJĘCIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI W „STASZICÓWCE”

ŁOMŻA: ZAJĘCIA Z DORADCAMI ZAWODOWYMI W „STASZICÓWCE”

27 listopada 2018 r. zakończył się cykl spotkań z doradcami zawodowymi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Łomży, w ramach realizacji programu integracyjno-adaptacyjnego „Akcja Integracja”, w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Łomży. Uczniowie klasy I b Bran [...]

Czytaj dalej →

CECYLIADA W ZAMBROWIE

CECYLIADA W ZAMBROWIE

Już po raz drugi w Hufcu Pracy w Zambrowie, z inicjatywy Klubu Aktywnych, została zorganizowana Cecyliada. Nazwa przedsięwzięcia wywodzi się od imienia Świętej Cecylii, patronki chórzystów, muzyków, organistów i zespołów wokalno-muzycznych. Na imprezę zost [...]

Czytaj dalej →