Przejdź do treści
Herb Miasta Grajewo

REKRUTACJA HUFCA PRACY W GRAJEWIE

Terminy składania dokumentów: poniedziałek - piątek w godz. 7.45-15.45.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Grajewo.

HUFIEC PRACY 10-5 W GRAJEWIE
ul. Ełcka 30, 19-200 Grajewo
tel. 86 2610309
e-mail: hp.grajewo@ohp.pl

Prowadzimy nabór do:

1. Szkoły Podstawowej (klasa VIII) - przyuczenie do zawodu m.in.:

 • kucharz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter sieci i instalacji sanitarnych,
 • murarz-tynkarz,
 • piekarz,
 • rolnik,
 • ślusarz,
 • sprzedawca,
 • wędliniarz
 • stolarz,
 • betoniarz.

2. Branżowej Szkoły I-go stopnia (kl. I i II) - nauka zawodu:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • elektromechanik,
 • kucharz,
 • elektryk,
 • rolnik,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • wędliniarz,
 • stolarz,
 • ślusarz,
 • monter-elektronik,
 • kamieniarz.

3. Formy pozaszkolnej - nauka zawodu (3-lata) m.in.:

 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • murarz-tynkarz,
 • cukiernik,
 • elektryk.

Zapewniamy ponadto:

 • zajęcia w świetlicy środowiskowej,
 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • możliwość udziału w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych, a także w wymianach międzynarodowych,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP