Przejdź do treści
Herb Miasta Augustów

REKRUTACJA HUFCA PRACY W AUGUSTOWIE

Terminy składania dokumentów: poniedziałek - piątek w godz. 8.00-16.00.

Dokumenty należy składać w siedzibie HP Augustów.

HUFIEC PRACY 10-6 w Augustowie
ul. Komunalna 2, 16-301 Augustów
tel. 87 6446316
e-mail: hp.augustow@ohp.pl

Prowadzimy nabór do:

1. Gimnazjum dla Dorosłych (kl. III) - przygotowanie do zawodu m.in.:

 • fotograf,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • sprzedawca,
 • murarz – tynkarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • stolarz.

2. Branżowej Szkoły I-go stopnia (kl. II i III) - nauka zawodu m.in.:

 • fryzjer,
 • kucharz,
 • sprzedawca,
 • cukiernik,
 • piekarz,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • elektryk,
 • blacharz samochodowy,
 • ślusarz.

3. Formy pozaszkolnej - nauka zawodu (3-lata) m.in.:

 • kucharz,
 • ślusarz,
 • tapicer.

Zapewniamy ponadto:

 • udział w kołach zainteresowań oraz imprezach kulturalno-oświatowych i sportowo-rekreacyjnych,
 • pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia po ukończeniu nauki,
 • udział w projektach współfinansowanych ze środków UE oraz zagranicznych stażach zawodowych,
 • udział w wymianach międzynarodowych w kraju i za granicą,
 • wsparcie wykwalifikowanej kadry opiekuńczo-wychowawczej.

Dokumenty kandydata na uczestnika OHP