Przejdź do treści

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW OHP NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy prowadzi nabór uczestników na rok szkolny 2018/2019 do 8 jednostek opiekuńczo-wychowawczych na terenie województwa podlaskiego:


JEŻELI ZGŁOSISZ SIĘ DO OHP :

a) uzupełnisz wykształcenie w SZKOLE PODSTAWOWEJ / GIMNAZJUM i SZKOLE BRANŻOWEJ I STOPNIA,

b) zdobędziesz kwalifikacje zawodowe w systemie pozaszkolnym realizując rzemieślniczą naukę zawodu (5 dni pracy w tygodniu),

c) zdobędziesz kwalifikacje m.in. w zawodach:

 • krawiec,
 • sprzedawca,
 • kucharz,
 • fryzjer,
 • piekarz,
 • cukiernik,
 • wędliniarz,
 • ślusarz,
 • stolarz,
 • elektryk,
 • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,
 • murarz-tynkarz,
 • monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych,
 • blacharz samochodowy,
 • lakiernik,
 • mechanik pojazdów samochodowych,
 • operator obrabiarek skrawających,
 • rolnik,
 • drukarz,
 • introligator.

d) zdobędziesz przygotowanie zawodowe w zakładach funkcjonujących na lokalnym rynku pracy lub warsztatach szkoleniowo-produkcyjnych w OSiW w Wasilkowie,

e) przygotowanie zawodowe odbędziesz na statusie pracownika młodocianego na podstawie umowy o pracę, otrzymasz wynagrodzenie, skorzystasz z urlopu wypoczynkowego,

f) będziesz miał szansę zdobycia dodatkowych umiejętności zawodowych poprzez udział w bezpłatnych kursach zawodowych,

g) umożliwimy Ci rozwój zainteresowań i aktywny wypoczynek: imprezy sportowo-rekreacyjne, kulturalne, siłownia, basen oraz wycieczki w kraju i za granicą,

h) w przypadku trudnej sytuacji materialnej rodziny lub odległych miejscowości z utrudnionymi możliwościami dojazdu do szkoły skorzystasz z bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w internacie OSiW w Wasilkowie.


WARUNKI PRZYJĘCIA

DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ - KL. VII i VIII / GIMNAZJUM i GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH (kl. III):

 • ukończony 15, nieukończony 18 rok życia,
 • podanie o przyjęcie do jednostki,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • ostatnie świadectwo szkolne,
 • opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej o celowości kształcenia w gimnazjum lub w gimnazjum dla dorosłych/szkole podstawowej,
 • opinia wychowawcy, pedagoga szkoły macierzystej,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
 • PESEL, 1 zdjęcie.

DO SZKOŁY BRANŻOWEJ I-go stopnia - KL. I i II:

 • ukończone gimnazjum i nieukończony 18 rok życia,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • podanie o przyjęcie do jednostki,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
 • PESEL, 1 zdjęcie.

DO FORMY POZASZKOLNEJ:

 • ukończone gimnazjum i nieukończony 18 rok życia,
 • podanie o przyjęcie do jednostki,
 • świadectwo ukończenia gimnazjum,
 • zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu,
 • zgoda rodziców na zatrudnienie,
 • PESEL, 1 zdjęcie.

Uwaga! Naukę w formie pozaszkolnej możesz podjąć również w trakcie trwania roku szkolnego.

DO INTERNATU OŚRODKA SZKOLENIA I WYCHOWANIA W WASILKOWIE dodatkowo:

 • podanie o przyjęcie do jednostki z zakwaterowaniem,
 • zgoda rodziców na zakwaterowanie w internacie,
 • zaświadczenie o dochodach w rodzinie.