Przejdź do treści

WYDARZENIA PODLASKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY


BIAŁYSTOK: SZKOLENIE KADRY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

BIAŁYSTOK: SZKOLENIE KADRY Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Zapewnienie właściwych warunków bezpieczeństwa jest jednym z priorytetów działań w jednostkach opiekuńczo-wychowawczych Podlaskiej WK OHP, a umiejętność szybkiego i sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia uznać należy za umiejętność kluczową dla ka [...]

Czytaj dalej →

"BÓG SIE RODZI" ROZBRZMIAŁO W PODLASKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDZIE OHP

spotkanie opłatkowe w Podlaskiej WK

W Podlaskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP w Białymstoku, w dniu 14 grudnia, odbyło się spotkanie opłatkowe, które zaszczycił swoją obecnością Zastępca Komendanta Głównego OHP Piotr Modzelewski. Jak co roku był z nami również ks. Jan Nikodem Hołodok - duszpaster [...]

Czytaj dalej →

KARTKA BOŻONARODZENIOWA NA PODLASIU

KARTKA BOŻONARODZENIOWA NA PODLASIU

13 grudnia w siedzibie Podlaskiej WK OHP rozstrzygnięto wojewódzki etap konkursu na kartkę bożonarodzeniową. Celem przedsięwzięcia było skłonienie młodych ludzi do osobistego przeżywania i refleksji nad duchowym misterium Narodzenia Pana oraz rozwój artystyczny młodzieży. [...]

Czytaj dalej →

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „POTTER RAITING” W KARLOVYCH VARACH

SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE PROJEKT „POTTER RAITING” W KARLOVYCH VARACH

W Karlovych Varach w Czechach odbyła się Międzynarodowa Konferencja kończąca projekt „Potter Raiting” w ramach programu Erasmus+, w którym udział wziął polski koordynator projektu Dominika Januć z ramienia Podlaskiej WK OHP w Białymstoku wraz z ceramikiem współ [...]

Czytaj dalej →

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO OHP DLA PRACOWNIKÓW PODLASKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY

NAGRODY KOMENDANTA GŁÓWNEGO

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego OHP w Dobieszkowie, w dniu 7 grudnia, czworo pracowników Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP zostało uhonorowanych nagrodami Komendanta Głównego za wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej. Nagrodzeni pracownicy Podlaskiej Wojewódzkiej Ko [...]

Czytaj dalej →

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA ZASŁUŻONYCH PRACOWNIKÓW PODLASKIEJ WOJEWÓDZKIEJ KOMENDY OHP

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE DLA PRACOWNIKÓW OHP

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wręczyła 29 listopada w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy odznaczenia państwowe pracownikom Ochotniczych Hufców Pracy. W uroczystości odbywającej się w sali im. Andrzeja Bączkowskiego w MRPiPS uczestniczyli m.in. Komen [...]

Czytaj dalej →

BIAŁYSTOK: KARAOKE W RYTMIE DISCO

BIAŁYSTOK: KARAOKE W RYTMIE DISCO

Tradycyjnie już, z końcem listopada w Podlaskiej WK organizowany jest wojewódzki konkurs karaoke. W tym roku w Ośrodku Szkolenia i Wychowania w Wasilkowie wystąpiło 16 wokalistów, reprezentujących 8 jednostek opiekuńczo-wychowawczych PWK. Rywalizowali oni ze sobą w dwóch [...]

Czytaj dalej →

PODLASKA WK OHP UCZCIŁA PAMIĘĆ DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. „INKA”

PODLASKA WK OHP UCZCIŁA PAMIĘĆ DANUTY SIEDZIKÓWNY PS. „INKA”

Przedstawiciele Podlaskiej Wojewódzkiej Komendy OHP na czele z Wojewódzkim Komendantem Adamem Krzysztofem Romatowskim i Zastępcą Wojewódzkiego Komendanta Emilią Karwowską oraz merytorycznym pracownikiem Iwoną Pietuszewską oddali hołd sanitariuszce Armii Krajowej przy pomn [...]

Czytaj dalej →